For å kunne ligge på Listranda Familiecamping er det et krav at minimum punktene 1 – 8 er oppfylt, og at skjemaet er sendt innen tidsfristen:

1. april 2024

  Plassnr. på Listranda Familiecamping: *
  Din e-post *

  ! Vær nøye med din e-post. Du vil motta en 'kvittering' på denne.

  1. Er avstanden til nærmeste nabovogn/fortelt 3 meter eller mer? *

  2. Benyttes godkjente strømkabler (2,5 mm2)? *

  3. Er det montert røykvarsler i vogna? Er batteriene byttet? *

  4. Er det minimum 6 kg pulverapparat i vogna? *

  5. Er det sjekket dato på pulverapparatet i h.h.t Reglement for Listranda familiecamping? *

  6. Har satt meg inn i innholdet i gjeldende Reglement for plassen? *

  7. Er beboer innforstått med at lading av EL-bil er strengt forbudt på plassen? *

  8. Er vognen din merket med bokstav (område) og nummer? Merkingen skal plasseres på venstre side av vognens front.

  Er det montert gassalarm i vogna? *

  Er gass slanger kontrollert i h.h.t Lover og Forskrifter om brannfarlig/reaksjonsfarlig trykksatt stoff, samt utstyr §10 *

  Jeg bekrefter at de opplysninger som er avgitt er korrekte: