Her kan du fylle ut og sende inn egenerklæring 2023 til Listranda Familiecamping (Feil v reg av postnr og retur-tekst er nå rettet; 18.03.22)

Utfylt skjema sendes straks du har klikket 'Send inn' som epost til ansvarlig i plasskomiteen samt deg som beboer. Vær ekstra nøye i feltet 'Din epost'!  

(Om du fremdeles ønsker å sende skjema med post eller e-post kan du laste ned disse HER)

Start utfylling:

    LISTRANDA FAMILIECAMPING - EGENERKLÆRING
    For å kunne ligge på Listranda Familiecamping er det et krav at minimum punktene 1 – 7 er oppfylt og at skjemaet er returnert innen tidsfristen: 1. april 2023

    Alle felt må fylles ut og alle bokser krysses av før skjemaet kan sendes!