VIKTIG INFORMASJON OM
LISTRANDA FAMILIE CAMPING!

BYGGENE I NORD OG SØR STENGES


Vi viser til den krevende situasjonen rundt Korona smittefaren og myndighetenes strenge tiltak i denne forbindelse.

Styret i NBCC avd. Østfold og Plasskommite’en har av hensyn til smittefare, bestemt å umiddelbart stenge ned servicebyggene i Nord og Sør på Listranda Familie Camping. Dette betyr at man ikke får benyttet noen av tilbudene på servicebyggene (inkl. toaletter).

Vi oppfordrer på det sterkeste til at man viser hensyn og ikke overnatter på Listranda i denne perioden hvor servicebyggene er stengt ned!

Tiltak som nå iverksettes for å så snart som mulig kunne
åpne byggene igjen er:

 Nedvasking av byggene av eksternt firma
 Igangsetting av ukentlige rengjøringer med umiddelbar virkning etter at nedvaskingen er gjennomført.
 Utplassering av såpedispensere
 Oppslag med informasjon rundt smittefare på infotavler
 Oppfordring til alle beboere om å vise hensyn og ta forhåndsregler i denne krevende perioden.

Vi presiserer at alle forholder seg til de retningslinjer myndigheter gir i denne forbindelse. Vi forventer at de som har vært utenfor Norden respekterer karantene kravet og at de IKKE gjennomfører denne karanteneperiode på Listranda Familie Camping.

Vi ser det som en selvfølge at personer som har fått påvist Korona smitte ikke oppholder seg på Listranda Familie Camping så lenge de er smittebærere.

Vi beklager ovenstående og vil gjøre vårt ytterste for å få gjennomført ovenstående tiltak så snart som mulig.

Fredrikstad 13.03.2020
Plasskommite’en