Regionårsmøtet 2018 for avdeling 11 i NBCC

Dette ble avholdt på Folkets Hus i Ski 06.11.2018 kl.19.00

Følgende avdelinger var representert:
Borg, Askim & Omegn, Follo, Oslo, Romerike og Østfold.

Valg:
Avdelingsleder Liv Norum ønsket velkommen samtidig som hun minnet om at agendaen for møtet i hovedsak var å velge representant nr. 2 til landsstyret fra Region 11.
Dagfinn Pedersen fra avd. Østfold ble valgt til Landsstyrerepresentant for to år og Elisabeth Bjørnstad fra Askim & Omegn til varamann for ett år.
Liv Norum - står ett år til som Regionleder og landsstyrerepresentant og Elisabeth Bjørnstad ble valgt som vararepresentant til landsstyret for ett år.
Idet Tore Sørensen valgte å trekke seg fra valgkomitéen ble Arvid Bårdslistuen valgt som nytt medlem i komitéen. Her tok Eli Gravem Hansen og John Reidar Westby gjenvalg mens Elin-Marie Berg ble valgt til varamedlem i valgkomitéen.

Økonomi:
Siden regiontreffet i vår gikk i balanse, ble det ikke aktuelt å søke om midler fra NBCC sentralt.
Blomster o.l. til våre samarbeidspartnere, jubiléer o.l. dekkes av NBCC sentralt mot regning.
Én representant fra hver avdeling får dekket kjøreutgifter til regionårsmøtet fra sentralt hold ved å sende inn reiseregning til Regionleder.

Medlemsbudsjett for 2019:
• Askim & Omegn: 270
• Borg: 250
• Follo: 325
• Oslo: 340
• Romerike: 630
• Østfold: 700

Regiontreff:
Det ble vedtatt regiontreff også for 2019, da dette er en fin måte å vise at vi er en region på. Treffet er foreslått lagt til Ingestrand Camping ved Arvika i helgen 24.-26.05.2019. Reservealternativ er Vita Sandar Camping ved Mellerud og Sommarvik Camping ved Årjãng.
Liv ringer og forhører seg om priser og hva de kan tilby av aktiviteter for barn. Hun gir beskjed til treffvertene som så avtaler møte. Alle avdelingene samler inn premier til utlodning på treffet.

Teknisk kontroll av fastliggere:
Teknisk kontroll av fastliggere er vil bli utsatt ett år slik at vi kan få klarhet i hva som kreves i "helårstelt". Vi avventer klare retningslinjer. Tore Sørensen vil kontakte Jørgen Snoen for å avklare hvilke retningslinjer som gjelder.

Felles aktivitetskalender i regionen.
Det ble foreslått å utarbeide en felles terminliste som gjelder for regionen, slik at vi lettere har oversikt over hverandres aktiviteter og unngår å kollidere/konkurrere med hverandre.
Det ble vedtatt at alle sender sine terminlister til Magne Storlien, som så utarbeider en felles oversikt. Denne skal alle avdelingene legge ut på sine hjemmesider / i sine medlemsblader. Eventuelle avlysninger /endringer bør varsles på SMS+ facebook o.l. Ulike "markedsaktiviteter"/dager hos forhandlere bør inn i regionens årshjul.

Førstehjelpskurs:
Det ble bestemt at Liv kontakter Røde Kors for å få til et førstehjelpskurs på Ski i midten av mars 2019.
Oversikt over tillitsvalgte i regionen:
Det viser seg at oversikten over tillitsvalgte på NBCCs hjemmeside ikke er oppdatert.
Alle sender derfor en oppdatert liste over tillitsvalgte til Liv snarest mulig. Dersom det er feil i listene hos NBCC sentralt, må de få beskjed slik at de korrigeres.

 

Møtet ble avsluttet kl. 20.40

Brit Bårdslistuen.