Publisert 2017

Listranda Familiecamping er en helårsplass, men de fleste beboerne benytter vogna i størst grad i sommersesongen som er fra 1. april til 30. september.
Det har derfor vært praksis å avlese og fakturere strøm ved slutten av sommer- og vintersesongen.

De respektive områdesjefer foretar en fysisk avlesing av alle målere på sitt felt så nær opp til sesongslutt som mulig. Plassen tar ikke kostnaden med at områdesjefene skal kjøre til Listranda for å foreta en avlesing på eksakt dato, da det kun vil bli en forskyving av forbruket til neste sesong for den enkelte beboer.
Forbruket i kWh på den enkelte plass blir da aktuell måleravlesing fratrukket målerstand ved forrige avlesing. Målerstand blir ikke oppgitt på faktura, men kan gjerne oppgis på forespørsel, da disse er lagret. Fremkommer på faktura som «Fakturert».

Pris pr. kWh blir beregnet ut ifra et gjennomsnitt for den aktuelle perioden basert på fakturaer fra vår strømleverandør. I tillegg er det et påslag på kr. 0,06 pr. kWh i h.h.t. et allmannamøtevedtak fra begynnelsen av 1990-tallet. Dette påslaget var ment delvis å skulle dekke forbruk som går til fellesanlegg på plassen. Fremkommer på faktura som «Enhetspris».​​

Anne-Mari Nøkleby

Kasserer​

EKSEMPEL: