Dette skjemaet finner du HER

Forslag på kandidater til «Det Edle Drag»

Arvid, Reidar og Bjarne, som er i komiteen for å innstille på kandidater til «Det edle drag»,og vi ønsker at dere kan hjelpe oss med forslag på kandidater som dere mener at vi i NBCC avd. Østfold bør påskjønne med denne utmerkelsen.

Det er alltid noen kriterier som skal være oppfylt i denne sammenheng, men det viktigste er at dere har kandidater som har gjort, eller gjør noe ekstra for oss i avdelingen.
Minimumskrav er at de har vært medlemmer i fem år, og gjennom den tiden har vært aktiv innen NBCC i minst tre år. Vi vil1 gjerne ha med en begrunnelse, så skal vi gjøre det vi kan.

Det er 3 valører: bronse, sølv og gull.
De som allerede har fått bronse, kan da ved neste gangs tildeling få sølv o.s.v. Dette blir sendt videre til NBCC sentralt for siste vurdering og godkjenning eller avslag. Men det viktigste er at dere kommer med kandidater til oss.

Da ser vi fram til å kunne hedre noen av våre ildsjeler fremover!
Send ditt forslag med begrunnelse til:

bjarne.jacobsen@getmail.no

Tekst: Bjarne Jacobsen