Styret informerer her litt mer om hva vi arbeider med -samt kartlegger hva vi burde jobbe med i fremtiden.
Vi legger derfor nå ut saker som er av interesse for våre medlemmer. Dette er både temaer i våre styremøter samt tanker og ideer vi vil dele med dere.
Vi ønsker oss også tilbakespill fra dere -våre medlemmer -så vi kan ivareta alles interesser og behov på best mulig måte.
Merk at saker som kan komme i konflikt med person-data / enkelt-interesser vil ikke fremkomme her.

Siste nytt:

19.05.22

Vi ser igjen litt på hva styret i avd. Østfold har mest fokus på for tiden og hva som er bestemt / utført.

Fremdeles er vervekampanjer og synliggjøring av klubben et av de viktigste punktene. I tillegg til tidligere nevnte kampanjer (se forrige innlegg -representasjon hos Williams 28.05 gjenstår) skal det reklameres i større grad. Det er skilt og brosjyrer som skal synes og deles ut. I første omgang skal bobilparkeringen på Gressvik besøkes -så er planen å kartlegge andre bobilparkeringer etter hvert.
Nevnte brosjyrer skal være å finne hos alle forhandlere og de skal finnes for styremedlemmer til enhver tid slik at de utgis i en relevant sammenheng.

Vi må også bli enda flinkere til å synliggjøre aktiviteter. Ikke bare de avd. Østfold selv arrangerer -men også treff og arrangementer etc. som andre avdelinger innen regionen får i stand.
Alle aktiviteter skal synes på vår Terminliste. Og undertegnede presiserer også at det er viktig å følge med her på ØstCar i tillegg til terminliste. Ting som presentasjoner av fremtidige arrangementer og senere reportasjer fra slike vil først og fremst vises her.
Som man ser, er det nylig lagt ut en hel del aktiviteter her på ØstCar.

Litt om årsmøtet 2022
Valgkomite klarte man i år ikke å få stablet på bena. Dette jobbes det intens med og målet er å få en sådan på plass snarest -helst innen styret skal komme sammen neste gang.
Ellers henvises det til tidligere publisert protokoll.
Styret har kommet frem til at den store salen på Bøndernes Hus er velegnet til årsmøte. Velfungerende projektor var tilgjengelig samt høyttalere. Slik at alle kunne både se og høre bedre enn tidligere. Man går inn for å booke denne også neste år.

Listranda:
Et kjærkomment bytte av lås-system er nå utført der. Kostnad kr. 181.471. Systemet er for fremtidsrettet med tanke på nye servicebygg. Dugnad er gjennomført med over 100 deltagere som fikk gjort alt som skulle gjøres. Selv vaktmester på Li ga på FaceBook uttrykk for hvor imponert han var over dugnadsånden. Og det hadde han og vi all grunn til.

Flere beboere har reagert på høye strømregninger. Det er kjent at strømprisene fra nettleverandørene har nådd uanstendige høyder så dette er jo årsaken. Folk oppfordres til å sjekke om det de har tilkoblet hvor og når er nødvendig.

Ellers har som alltid økonomien generelt sett solid likviditet og er under full kontroll.

Med det ønsker styret og undertegnede alle en riktig god sommer!

For styret; Ragnar Fredrik Johansen

Har du spørsmål eller bemerkninger?:

1 Comment

  1. Håper mange medlemmer vil benytte denne anledningen til å gi styret sine kommentarer og innspill, slik at styret kan jobbe med saker som medlemmene er opptatt av.😊

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.