Arkivert nytt fra styret

Styret informerer her litt mer om hva vi arbeider med -samt kartlegger hva vi burde jobbe med i fremtiden.
Vi legger derfor ut saker som er av interesse for våre medlemmer. Dette er både temaer i våre styremøter samt tanker og ideer vi vil dele med dere.

Dette er arkivet 2022 - Siste resyme finner du HER

10.11.22

Styret har hatt møte 31.10. og her følger igjen en kort oversikt over saker det jobbes med pr. dato og som det skal jobbes med i nær fremtid.

Som allerede kjent har Tone Bergum fratrådt som leder uten dramatikk. Tidligere nesteleder Arve Klingen fyller nå vervet som leder for avdelingen. Formaliteter rundt dette er på plass.

Det har vært ønske om en bowlingkveld inneværende år. Denne utsettes til neste år grunnet høye kostnader og utfordringer rundt tidsfrister.

I samme forbindelse kan det nevnes at styret har fokus på handlingsplan for 2023 og nevnte bowlingkveld vil bli innlemmet der. Sammen med andre aktuelle saker selvsagt.

Styret har mottatt forslag til endringer i reglementet for Listranda Familiecamping utarbeidet av dennes plasskomite. Det gjelder litt nye ting men mest konkretisering av tidligere punkter. Men selv om det ikke er justeringer som tar pusten fra noen skal landsstyret i NBCC godkjenne slikt. Forslagene oversendes dit i skrivende stund og vil dermed bli presentert senere når alt er formelt i orden.

Årsmøtet 2023 er et hett tema allerede -naturlig nok da det ikke er så rent lite som skal forberedes til dette. Nevner bare at dato vil bli 13. februar 2023. Men fullstendig innkalling med datoer og frister vil dere medlemmer selvsagt motta som tidligere -som nyhetsbrev på epost! I tillegg til annonsering her på ØstCar -og Facebook.
(Vær eller bli sikker på at NBCC har din korrekte epost-adresse!)

Til slutt -følg med jevnlig her på nettsiden og Facebook for å holde deg oppdatert med viktige datoer og frister relatert til årsmøte -og andre saker for saks skyld.

For styret; Ragnar Fredrik Johansen


Kommentarer:

 1. Magne Storlien 11. november 2022
  Som landsstyremedlem i Region 11 og nyvalgt regionleder ønsker jeg styret lykke til framover mot årsmøtet. Jeg håper at dere på årsmøtet vil presentere et program, eller aktiviteter, også for de medlemmene i avdelingen som ikke ligger på Listranda.
  Jeg har vært fastligger på Daftö i Strömstad i over 20 år og kost meg med som fastligger og har absolutt sansen for det livet, men nå har kona og jeg i noen år vært «rullende» og ser da campingverdenen fra en litt annen side. Akkurat dette må også dere avdelinger som har egen campingplass ta inn over dere.
  Nå er det jo et faktum at dere i Østfold-avdelingen har omtrent to ganger så mange «rullende» medlemmer som de ca 200 som ligger på Listranda. Selvsagt har også disse «rullende» et stort ønske om at lokalavdelingen kommer med et tilbud om aktiviteter og arrangementer de kan være med på. Dere må jobbe litt for dem også!
  Vi sees på årsmøtet 🙂


  2. Arve Klingen 15. november 2022
  Gratulerer som ny valgt leder i regionen
  Vi håper rullende og fastliggere kommer med innspill til aktiviteter og arrangementer som vi kan gjøre for alle våre medlemmer
  Det er faktisk slik at man må ha innspill skal man klare å sette i gang noen aktiviteter /arrangementer som fenger og får oppmøte
  Å sier det igjen kontakt oss så gjør vi så godt vi kan for alle men det betinger at vi vet hva ønskene er
  Til slutt vil jeg oppfordre alle som kan stille på årsmøtet til og stille19.05.22

Vi ser igjen litt på hva styret i avd. Østfold har mest fokus på for tiden og hva som er bestemt / utført.

Fremdeles er vervekampanjer og synliggjøring av klubben et av de viktigste punktene. I tillegg til tidligere nevnte kampanjer (se forrige innlegg -representasjon hos Williams 28.05 gjenstår) skal det reklameres i større grad. Det er skilt og brosjyrer som skal synes og deles ut. I første omgang skal bobilparkeringen på Gressvik besøkes -så er planen å kartlegge andre bobilparkeringer etter hvert.
Nevnte brosjyrer skal være å finne hos alle forhandlere og de skal finnes for styremedlemmer til enhver tid slik at de utgis i en relevant sammenheng.

Vi må også bli enda flinkere til å synliggjøre aktiviteter. Ikke bare de avd. Østfold selv arrangerer -men også treff og arrangementer etc. som andre avdelinger innen regionen får i stand.
Alle aktiviteter skal synes på vår Terminliste. Og undertegnede presiserer også at det er viktig å følge med her på ØstCar i tillegg til terminliste. Ting som presentasjoner av fremtidige arrangementer og senere reportasjer fra slike vil først og fremst vises her.
Som man ser, er det nylig lagt ut en hel del aktiviteter her på ØstCar.

Litt om årsmøtet 2022
Valgkomite klarte man i år ikke å få stablet på bena. Dette jobbes det intens med og målet er å få en sådan på plass snarest -helst innen styret skal komme sammen neste gang.
Ellers henvises det til tidligere publisert protokoll.
Styret har kommet frem til at den store salen på Bøndernes Hus er velegnet til årsmøte. Velfungerende projektor var tilgjengelig samt høyttalere. Slik at alle kunne både se og høre bedre enn tidligere. Man går inn for å booke denne også neste år.

Listranda:
Et kjærkomment bytte av lås-system er nå utført der. Kostnad kr. 181.471. Systemet er for fremtidsrettet med tanke på nye servicebygg. Dugnad er gjennomført med over 100 deltagere som fikk gjort alt som skulle gjøres. Selv vaktmester på Li ga på FaceBook uttrykk for hvor imponert han var over dugnadsånden. Og det hadde han og vi all grunn til.

Flere beboere har reagert på høye strømregninger. Det er kjent at strømprisene fra nettleverandørene har nådd uanstendige høyder så dette er jo årsaken. Folk oppfordres til å sjekke om det de har tilkoblet hvor og når er nødvendig.

Ellers har som alltid økonomien generelt sett solid likviditet og er under full kontroll.

Med det ønsker styret og undertegnede alle en riktig god sommer!

For styret; Ragnar Fredrik Johansen


Kommentarer:

 1. Anne-Mari Nøkleby 21. mai 2022
  Håper mange medlemmer vil benytte denne anledningen til å gi styret sine kommentarer og innspill, slik at styret kan jobbe med saker som medlemmene er opptatt av.😊10.03.2022 - Informasjon fra styret:

02.03 kom styret i NBCC avd Østfold igjen sammen -og et av hovedtemaene var igjen forestående årsmøte -med spesiell fokus på valget.
Bjarne Jacobsen fra valgkomiteen deltok på møtet denne gang for å presentere det de har fått til -foreløpig.
For dessverre mangler det fremdeles forslag på nye medlemmer til enkelte verv.
Alle har vel fått med seg at vi på valgkomiteens oppfordring har etterspurt kandidater via våre digitale medier. Dette har heller ikke gitt resultater.
Valgkomiteens innstilling vil legges ut i tillegg til øvrige dokumenter om veldig få dager -da det gjøres et siste forsøk på å fylle de tomme plassene.
Så igjen folkens -vær med å bidra i styret. Kontakt valgkomiteen!

Via ØstCar er det sendt ut 'nyhetsbrev' til alle om den nye datoen for årsmøte -som altså finner sted 28.03.22. Nå er det gjentatt nok 🙂

Så litt konkret om vervekampanjene som nå settes i gang hos camping-forhandlere. Styret stiller som følger:
26.03. vil vi finne Arve, Anne-Mari og Hege på plass hos Kroken Caravan.
28.05. kjøres det kampanje hos Perry & Williams. Der stiller igjen Arve -pluss Tone.
Begge disse forhandlerne holder som kjent til i Råde.

Et punkt var etterlysningene som har vært rundt egenerklæringsskjemaer for Listranda Familiecamping.
Styret har anmodet plasskomiteen om å informere beboerne om hvordan man nå skal forholde seg til egenerklæringsskjemaet.

Til sist nevner vi at vår leder Tone Bergum har deltatt for avd. Østfold på regionsårsmøte 07.03.

For styret;
Ragnar Fredrik Johansen


 

14.02.2022 - Informasjon fra styret:

Hei igjen folkens

Da er det avholdt et nytt styremøte 07.02. i NBCC Ø og her kommer som alltid et lite resyme slik at dere er oppdatert på de viktigste sakene for tiden.
En av tingene styret er opptatt av er naturlig nok forestående årsmøte (som kjent er utsatt til 28.03).
Det meste er på plass før dette -og etter utsettelse er det jo ennå tid til forberedelser..
Bjarne stiller trofast som ordstyrer så da burde gjennomføringen være i stødige hender. Ellen Trondsen vil referere fra møtet -som altså vil avholdes i den store salen i Bøndernes Hus i Råde.

Denne gang ble gjennomgang av økonomi utsatt da dette møtet ble avholdt på litt kort varsel. Dermed er opplysningene på forrige resyme ‘gjeldende’.
Vi legger til at et nytt styremøte er planlagt allerede 02.03.

Hovedsaken på dette møtet var nemlig den nevnte nedgang i medlemsmassen. Og i den forbindelse er det bestemt at det skal avholdes regionmøter digitalt på Teams med avdelingslederne og landsstyremedlemmene i hver region. Hensikten er selvsagt i fellesskap å komme frem til tiltak som kan snu den negative trenden.
Vi i region 11 -representert med styreledere / utpekte styremedlemmer -skal også ha et digitalt møte med presidenten og fagsjef i NBCC sentralt først i mars.
Så som man ser -her skal det tas tak.
Lokalt er det allerede planer i styret om å representere NBCC på div. arrangementer hos camping-leverandører samt oppsøke f.eks. bobil-parkeringer i byene. Alt i den hensikt å verve nye medlemmer.

For styret;
Ragnar Fredrik Johansen


 

24.01.2022 - Informasjon fra styret:

Nytt år – nye muligheter.
Tittelen på årets første resyme fra årets første styremøte passer i grunnen bra. Fordi et av temaene som er ganske hett om dagen er et noe synkende medlemstall i NBCC generelt -også i Østfold.
Vi har dermed en oppgave alle sammen med å få skuta høyere i vannet igjen -først og fremst alle lokale styreansvarlige selvsagt -men også våre medlemmer må mer enn gjerne bidra ved å spre hvilke fordeler og nytte medlemskapet i NBCC innebærer.
Hvert fall -styret i avd. Østfold har fokus på dette.

Håper alle har fått med seg at årsmøtet er utsatt. Det så en stund ut som vi fikk en liten utfordring vedr. møtelokale på den nye datoen. Alt blir så vanskelig med denne hersens pandemien som aldri ser ut til å slippe sitt kvelende grep på oss. Men like før dette ‘gikk i trykken’ fikk vi grønt lys fra Bøndernes Hus. Så opprinnelig dato for årsmøte er altså utsatt til 28.03.
Skulle likevel tingenes tilstand endre seg gir vi selvsagt oppdatert info med det samme. Så følg alltid med her på ØstCar og våre andre nettsteder folkens!

Økonomi; Tallene i regnskap og budsjett står rett og stødig slik de pleier. Og det er vi glade for.
Listranda Familiecamping vil få en leie-økning i år -i hovedsak p.g.a. utgifter til skifte av låser og kostnader knyttet til utredning av status på bygg. Lekeapparatene skal også sjekkes -og det MÅ gjøres av eksternt firma -og det koster! Dette og andre tall finnes i regnskap / budsjett som sammen med andre årsmøte-dokumenter ligger på nett.
Der mangler ennå innstilling fra valgkomiteen -men den kommer også.
Ellers henvises det til nevnte dokumenter samt årsmøtet hvor all informasjon blir gitt eller kan etterlyses.
Særlig mer er ikke å berette da dette styremøtet i hovedsak behandlet kommende årsmøte og gjennomføring / detaljer rundt det.

Godt nytt camping-år til alle!

For styret:
Ragnar Fredrik Johansen


 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *