Kasserer 23.10.2020

Avregning av sommerstrøm og reduksjon av merverdiavgift på plassleie er nå på vei i posten til beboere på plassen. Myndighetene vedtok i mars å redusere merverdiavgiften på overnatting fra 12 til 6 % i perioden 1. April til 31. Oktober som en del av Corona-tiltakene som ble gitt. I oktober ble denne perioden ytterligere forlenget til å gjelde ut året. Vedlagt finnes et eksempel på en avregning, hvor jeg etter beste evne har forsøkt å forklare de enkelte postene.
Effekten av dette ble for oss beboere med fast plass på Listranda Familiecamping en reduksjon i leien på kr. 514,28. I tillegg kommer strømforbruk etter måleravlesing, og pris pr. KWh er i år lav - kr. 0,64 inkl. M.v.a. Dette har medført at mange beboere har penger tilgode etter avregningen. Det anmodes om at de som har mottatt kreditnota kan trekke dette beløpet fra på neste faktura fra oss, da det er en tidkrevende prosess å utbetale disse «småbeløpene». Men dersom beløpet ønskes utbetalt ordner vi selvsagt dette. Ta da kontakt på telefon eller emailadressen som står på dokumentet som kommer i posten. Er det noe som fortsatt er uklart er det bare å ta kontakt.

Anne-Mari Nøkleby