ALLMANNAMØTE

DET AVHOLDES ALLMANNAMØTE

LØRDAG 11. JULI KL: 13:00 V/KIOSKEN.

 

Agenda:

  1. ÅPNING
  2. VALG AV ORDSTYRER
  3. BERETNING FRA PLASSKOMITEEN

     - BERETNING FRA BARNE OG UNGDOMSKOMITEEN

  1. INNKOMNE FORSLAG
  2. EVENTUELT
  3. VALG
  4. AVSLUTNING

 

ALLE FORSLAG SOM SKAL BEHANDLES PÅ ALLMANNAMØTET, SKAL SENDES SKRIFTLIG TIL PLASSKOMITEEN 4 UKER FØR MØTET FINNER STED.

Plasskomiteen

SØKNADSSKJEMA LISTRANDA FAMILIECAMPING:

Nytt søknadsskjema for plass på Listranda familiecamping for 2021, kommer i mnd skiftet nov/des. med søknadsfrist 15. januar 2021.

Mrk: Søknadsskjema finnes nå kun digitalt!
(Blir ikke sendt pr post)

TERMINLISTE FOR LISTRANDA FAMILIECAMPING FOR SESONG 2020

15. januar Søknadsfrist
14. mars Trekningsmøte
04. april Sesongstart
09. mai Dugnad
18. juli Sommerfest
11. juli Allmannamøte
26. september Dugnad