Bruker du en nettleser som feilaktig ikke 'liker' denne siden? -Les HER!

TERMINLISTE FOR LISTRANDA FAMILIECAMPING SESONG 2022

15.01.2022 Søknadsfrist for Listranda familiecamping
12.03. Trekningsmøte
01.04. Sesongstart
07.05. Vårdugnad
09.07. Allmannamøte
09.07. Sommerfest
03.09. Høstdugnad

SØKNADSSKJEMA LISTRANDA FAMILIECAMPING:

Last ned i PDF-format

Last ned i Word-format

(Nye søknadsskjemaer for plass på Listranda Familiecamping blir lagt ut i månedsskiftene oktober / november, med søknadsfrist 15. januar).
Plasskomiteen

Mrk: Søknadsskjema finnes nå kun digitalt!
(Blir ikke sendt pr post)

Ledige plasser 2022:
Kommer..

Hvileårsplass:
Kommer..

Trekningsmøtet er -dato kommer..
Oppmøte ved kiosken, Listranda.
Det blir først intern trekking på de ledige plassene, deretter ekstern trekking.

Plasskomiteen

 

 

Info fra kasserer 05.10.21:

 

VÅRDUGNAD 2021

Listranda Familie camping AVLYST

Som en følge av pandemisituasjonen avlyses årets vårdugnad.

For å ivareta orden og ryddighet på plassen, vil det bli plassert ut søppel containere helgen 7-9 mai, slik at man allikevel har mulighet til å rydde på og rundt egne plasser.

Vi minner om at hageavfall ikke kastes i containere, men at dette skal kastes på plassen for hageavfall !

Impregnert trevirke, Maling, oljer og annet spesialavfall må hver og en selv levere ved godkjent mottak. Det er ikke lov å kaste slikt spesialavfall i containerne våre.

I forbindelse med rydding på egne plasser og kasting i felles containere må vi hjelpe hverandre med å unngå større oppsamlinger av mennesker og sørge for god avstand når vi snakker sammen.

I denne sammenheng minner vi om at alle har et personlig ansvar for å følge sentrale retningslinjer for hygiene og ferdsel og holde seg oppdatert om disse.

Årets eneste møtepliktige dugnad vil da være høstdugnaden lørdag 4. september 2021

Plasskommite’en

 

Linker til sentrale retningslinjer:

regjeringen.no                        hvaler.kommune.no                           fhi.no

Kasserer 23.10.2020

Avregning av sommerstrøm og reduksjon av merverdiavgift på plassleie er nå på vei i posten til beboere på plassen. Myndighetene vedtok i mars å redusere merverdiavgiften på overnatting fra 12 til 6 % i perioden 1. April til 31. Oktober som en del av Corona-tiltakene som ble gitt. I oktober ble denne perioden ytterligere forlenget til å gjelde ut året. Vedlagt finnes et eksempel på en avregning, hvor jeg etter beste evne har forsøkt å forklare de enkelte postene.
Effekten av dette ble for oss beboere med fast plass på Listranda Familiecamping en reduksjon i leien på kr. 514,28. I tillegg kommer strømforbruk etter måleravlesing, og pris pr. KWh er i år lav - kr. 0,64 inkl. M.v.a. Dette har medført at mange beboere har penger tilgode etter avregningen. Det anmodes om at de som har mottatt kreditnota kan trekke dette beløpet fra på neste faktura fra oss, da det er en tidkrevende prosess å utbetale disse «småbeløpene». Men dersom beløpet ønskes utbetalt ordner vi selvsagt dette. Ta da kontakt på telefon eller emailadressen som står på dokumentet som kommer i posten. Er det noe som fortsatt er uklart er det bare å ta kontakt.

Anne-Mari Nøkleby

REDUSERT SATS FOR MERVERDIAVGIFT I PERIODEN  1.APRIL TIL 31. OKTOBER 2020

Som en håndsrekning i disse coronatider har Stortinget vedtatt å redusere merverdiavgiftsatsen for plassleie med 6 %.

Dette vil Listranda Familiecampings beboere også nyte godt av selv om leien er fakturert før reduksjonen trådte i kraft.  Skatteetaten skriver i sin prinsipputtalelse at det er leveringstidspunktet som er avgjørende og ikke faktureringstidspunktet.

I praksis innebærer dette at vi får 6 % reduksjon på merverdiavgift i 7 måneder, hvilket utgjør kr. 400,- på helårsleien på kr. 12.800 som tidligere er fakturert.

Av praktiske og økonomiske årsaker vil dette bli gjennomført i oktober sammen med utfakturering av strøm – da sparer vi en utsendelse til alle 200 beboere.

Faktura vil da inneholde:

Kreditnota på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 12 % m.v.a.  kr. -7.466,67

Faktura på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 6 % m.v.a.         kr.  7.066,67

Forbruk av strøm etter måler-avlesing                                       kr. ??????

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kasserer Anne-Mari Nøkleby.