Bruker du en nettleser som feilaktig ikke 'liker' denne siden? -Les HER!

 VIKTIG INFORMASJON OM
LISTRANDA FAMILIE CAMPING

PÅSKEN 2021

 

Regjeringen har innført tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. Tiltakene varer til og med søndag 11. april!

Hva betyr dette for Listranda Familie Camping:

Styret og Plasskomitéen forholder seg til Regjering og Hvaler Kommunes vedtak og anbefalinger. I forhold til Påsken 2021 og smittevern, sies det bl.a. følgende:

Anbefalinger

  • Aller helst unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Se kommunens egne anbefalinger for besøkende!
  • Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.
  • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer.

Plikt til å bruke munnbind

  • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealer.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk på hytta, bør du dra hjem. Test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19. Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du også holde deg hjemme.

For Listranda gjelder munnbindplikten i begge servicebyggene!

Styret / Plasskomitéen

 

Regjeringens retningslinjer og anbefalinger:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-pasken-tilbringes/id2838494/

Hvaler kommunes retningslinjer og anbefalinger:

https://www.hvaler.kommune.no/innhold/kampanjebokser-forside/koronavirus-generell-informasjon/

SØKNADSSKJEMA LISTRANDA FAMILIECAMPING:

Nye søknadsskjemaer for plass på Listranda Familiecamping for 2022, blir lagt ut i månedsskiftet oktober / november 2021, med søknadsfrist 15. januar 2022.
Plasskomiteen

Mrk: Søknadsskjema finnes nå kun digitalt!
(Blir ikke sendt pr post)

Ledige plasser 2021:
B24 - vognlengde 10,0 m
C5 - vognlengde 8,2 m
C10 - vognlengde 10,0 m
F6 - vognlengde 6,5 m
G20 - vognlengde 10,0 m
D34 - vognlengde 8,5

Hvileårsplass:
D22 - vognlengde 7,1 m

Trekningsmøtet er lørdag 13. mars kl: 12:00
Oppmøte ved kiosken, Listranda.
Det blir først intern trekking på de ledige plassene, deretter ekstern trekking.
Det tas forbehold med hensyn til koronasituasjonen.

Plasskomiteen

TERMINLISTE FOR LISTRANDA FAMILIECAMPING FOR SESONG 2021

15. januar Søknadsfrist
13. mars Trekningsmøte
27. mars Sesongstart
08. mai Vår-Dugnad
10. juli Allmannamøte
04. september Høst-Dugnad
Det kan bli forandringer på terminlisten p.g.a koronasituasjonen

Kasserer 23.10.2020

Avregning av sommerstrøm og reduksjon av merverdiavgift på plassleie er nå på vei i posten til beboere på plassen. Myndighetene vedtok i mars å redusere merverdiavgiften på overnatting fra 12 til 6 % i perioden 1. April til 31. Oktober som en del av Corona-tiltakene som ble gitt. I oktober ble denne perioden ytterligere forlenget til å gjelde ut året. Vedlagt finnes et eksempel på en avregning, hvor jeg etter beste evne har forsøkt å forklare de enkelte postene.
Effekten av dette ble for oss beboere med fast plass på Listranda Familiecamping en reduksjon i leien på kr. 514,28. I tillegg kommer strømforbruk etter måleravlesing, og pris pr. KWh er i år lav - kr. 0,64 inkl. M.v.a. Dette har medført at mange beboere har penger tilgode etter avregningen. Det anmodes om at de som har mottatt kreditnota kan trekke dette beløpet fra på neste faktura fra oss, da det er en tidkrevende prosess å utbetale disse «småbeløpene». Men dersom beløpet ønskes utbetalt ordner vi selvsagt dette. Ta da kontakt på telefon eller emailadressen som står på dokumentet som kommer i posten. Er det noe som fortsatt er uklart er det bare å ta kontakt.

Anne-Mari Nøkleby

REDUSERT SATS FOR MERVERDIAVGIFT I PERIODEN  1.APRIL TIL 31. OKTOBER 2020

Som en håndsrekning i disse coronatider har Stortinget vedtatt å redusere merverdiavgiftsatsen for plassleie med 6 %.

Dette vil Listranda Familiecampings beboere også nyte godt av selv om leien er fakturert før reduksjonen trådte i kraft.  Skatteetaten skriver i sin prinsipputtalelse at det er leveringstidspunktet som er avgjørende og ikke faktureringstidspunktet.

I praksis innebærer dette at vi får 6 % reduksjon på merverdiavgift i 7 måneder, hvilket utgjør kr. 400,- på helårsleien på kr. 12.800 som tidligere er fakturert.

Av praktiske og økonomiske årsaker vil dette bli gjennomført i oktober sammen med utfakturering av strøm – da sparer vi en utsendelse til alle 200 beboere.

Faktura vil da inneholde:

Kreditnota på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 12 % m.v.a.  kr. -7.466,67

Faktura på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 6 % m.v.a.         kr.  7.066,67

Forbruk av strøm etter måler-avlesing                                       kr. ??????

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kasserer Anne-Mari Nøkleby.