Bruker du en nettleser som feilaktig ikke 'liker' denne siden? -Les HER!

Fredrikstad 20.08.2021

HØSTDUGNAD 2021

Listranda Familie Camping

AVLYST

 

Vi nærmer oss en situasjon hvor de aller fleste av oss er fullvaksinerte og forhåpentligvis normaliserer hverdagen seg i løpet av det neste halvåret.

Da det pt. er en økende smittetrend velger vi allikevel å avlyse årets høstdugnad.

Det blir satt ut container helgen 3-5 september, slik at alle boenheter kan rydde på eget område!

Det vil være behov for noe hjelp til vinterklargjøringen, men her vil Plasskomitéen selv ta kontakt med enkeltpersoner for litt bistand.  

Første møtepliktige dugnad vil da være vårdugnaden 2022.

Plasskommite’en

            regjeringen.no                        hvaler.kommune.no                           fhi.no

 


Tilleggsopplysning fra LBF v/ Ragnar Fredrik Johansen:

NB! -Listranda Båtforening vil avholde sitt ekstraordinære årsmøte 11.09. som planlagt. Les innkalling og vår henstilling vedr. smittetiltak nederst på siden! Klikk og les her.

VÅRDUGNAD 2021

Listranda Familie camping AVLYST

Som en følge av pandemisituasjonen avlyses årets vårdugnad.

For å ivareta orden og ryddighet på plassen, vil det bli plassert ut søppel containere helgen 7-9 mai, slik at man allikevel har mulighet til å rydde på og rundt egne plasser.

Vi minner om at hageavfall ikke kastes i containere, men at dette skal kastes på plassen for hageavfall !

Impregnert trevirke, Maling, oljer og annet spesialavfall må hver og en selv levere ved godkjent mottak. Det er ikke lov å kaste slikt spesialavfall i containerne våre.

I forbindelse med rydding på egne plasser og kasting i felles containere må vi hjelpe hverandre med å unngå større oppsamlinger av mennesker og sørge for god avstand når vi snakker sammen.

I denne sammenheng minner vi om at alle har et personlig ansvar for å følge sentrale retningslinjer for hygiene og ferdsel og holde seg oppdatert om disse.

Årets eneste møtepliktige dugnad vil da være høstdugnaden lørdag 4. september 2021

Plasskommite’en

 

Linker til sentrale retningslinjer:

regjeringen.no                        hvaler.kommune.no                           fhi.no

SØKNADSSKJEMA LISTRANDA FAMILIECAMPING:

Nye søknadsskjemaer for plass på Listranda Familiecamping for 2022, blir lagt ut i månedsskiftet oktober / november 2021, med søknadsfrist 15. januar 2022.
Plasskomiteen

Mrk: Søknadsskjema finnes nå kun digitalt!
(Blir ikke sendt pr post)

Ledige plasser 2021:
B24 - vognlengde 10,0 m
C5 - vognlengde 8,2 m
C10 - vognlengde 10,0 m
F6 - vognlengde 6,5 m
G20 - vognlengde 10,0 m
D34 - vognlengde 8,5

Hvileårsplass:
D22 - vognlengde 7,1 m

Trekningsmøtet er lørdag 13. mars kl: 12:00
Oppmøte ved kiosken, Listranda.
Det blir først intern trekking på de ledige plassene, deretter ekstern trekking.
Det tas forbehold med hensyn til koronasituasjonen.

Plasskomiteen

TERMINLISTE FOR LISTRANDA FAMILIECAMPING FOR SESONG 2021

15. januar Søknadsfrist
13. mars Trekningsmøte
27. mars Sesongstart
08. mai Vår-Dugnad
10. juli Allmannamøte
04. september Høst-Dugnad
Det kan bli forandringer på terminlisten p.g.a koronasituasjonen

Kasserer 23.10.2020

Avregning av sommerstrøm og reduksjon av merverdiavgift på plassleie er nå på vei i posten til beboere på plassen. Myndighetene vedtok i mars å redusere merverdiavgiften på overnatting fra 12 til 6 % i perioden 1. April til 31. Oktober som en del av Corona-tiltakene som ble gitt. I oktober ble denne perioden ytterligere forlenget til å gjelde ut året. Vedlagt finnes et eksempel på en avregning, hvor jeg etter beste evne har forsøkt å forklare de enkelte postene.
Effekten av dette ble for oss beboere med fast plass på Listranda Familiecamping en reduksjon i leien på kr. 514,28. I tillegg kommer strømforbruk etter måleravlesing, og pris pr. KWh er i år lav - kr. 0,64 inkl. M.v.a. Dette har medført at mange beboere har penger tilgode etter avregningen. Det anmodes om at de som har mottatt kreditnota kan trekke dette beløpet fra på neste faktura fra oss, da det er en tidkrevende prosess å utbetale disse «småbeløpene». Men dersom beløpet ønskes utbetalt ordner vi selvsagt dette. Ta da kontakt på telefon eller emailadressen som står på dokumentet som kommer i posten. Er det noe som fortsatt er uklart er det bare å ta kontakt.

Anne-Mari Nøkleby

REDUSERT SATS FOR MERVERDIAVGIFT I PERIODEN  1.APRIL TIL 31. OKTOBER 2020

Som en håndsrekning i disse coronatider har Stortinget vedtatt å redusere merverdiavgiftsatsen for plassleie med 6 %.

Dette vil Listranda Familiecampings beboere også nyte godt av selv om leien er fakturert før reduksjonen trådte i kraft.  Skatteetaten skriver i sin prinsipputtalelse at det er leveringstidspunktet som er avgjørende og ikke faktureringstidspunktet.

I praksis innebærer dette at vi får 6 % reduksjon på merverdiavgift i 7 måneder, hvilket utgjør kr. 400,- på helårsleien på kr. 12.800 som tidligere er fakturert.

Av praktiske og økonomiske årsaker vil dette bli gjennomført i oktober sammen med utfakturering av strøm – da sparer vi en utsendelse til alle 200 beboere.

Faktura vil da inneholde:

Kreditnota på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 12 % m.v.a.  kr. -7.466,67

Faktura på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 6 % m.v.a.         kr.  7.066,67

Forbruk av strøm etter måler-avlesing                                       kr. ??????

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kasserer Anne-Mari Nøkleby.