Bruker du en nettleser som feilaktig ikke 'liker' denne siden? -Les HER!

SØKNADSSKJEMA LISTRANDA FAMILIECAMPING 2021:

PDF-format

DOC(Word)-Format

Mrk: Søknadsskjema finnes nå kun digitalt!
(Blir ikke sendt pr post)

REDUSERT SATS FOR MERVERDIAVGIFT I PERIODEN  1.APRIL TIL 31. OKTOBER 2020

Som en håndsrekning i disse coronatider har Stortinget vedtatt å redusere merverdiavgiftsatsen for plassleie med 6 %.

Dette vil Listranda Familiecampings beboere også nyte godt av selv om leien er fakturert før reduksjonen trådte i kraft.  Skatteetaten skriver i sin prinsipputtalelse at det er leveringstidspunktet som er avgjørende og ikke faktureringstidspunktet.

I praksis innebærer dette at vi får 6 % reduksjon på merverdiavgift i 7 måneder, hvilket utgjør kr. 400,- på helårsleien på kr. 12.800 som tidligere er fakturert.

Av praktiske og økonomiske årsaker vil dette bli gjennomført i oktober sammen med utfakturering av strøm – da sparer vi en utsendelse til alle 200 beboere.

Faktura vil da inneholde:

Kreditnota på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 12 % m.v.a.  kr. -7.466,67

Faktura på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 6 % m.v.a.         kr.  7.066,67

Forbruk av strøm etter måler-avlesing                                       kr. ??????

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kasserer Anne-Mari Nøkleby.

ALLMANNAMØTE

DET AVHOLDES ALLMANNAMØTE

LØRDAG 11. JULI KL: 13:00 V/KIOSKEN.

 

Agenda:

  1. ÅPNING
  2. VALG AV ORDSTYRER
  3. BERETNING FRA PLASSKOMITEEN

     - BERETNING FRA BARNE OG UNGDOMSKOMITEEN

  1. INNKOMNE FORSLAG
  2. EVENTUELT
  3. VALG
  4. AVSLUTNING

 

ALLE FORSLAG SOM SKAL BEHANDLES PÅ ALLMANNAMØTET, SKAL SENDES SKRIFTLIG TIL PLASSKOMITEEN 4 UKER FØR MØTET FINNER STED.

Plasskomiteen

TERMINLISTE FOR LISTRANDA FAMILIECAMPING FOR SESONG 2020

15. januar Søknadsfrist
14. mars Trekningsmøte
04. april Sesongstart
09. mai Dugnad
18. juli Sommerfest
11. juli Allmannamøte
26. september Dugnad