Bruker du en nettleser som feilaktig ikke 'liker' denne siden? -Les HER!

 

 

Info fra kasserer 05.10.21:

 

VÅRDUGNAD 2021

Listranda Familie camping AVLYST

Som en følge av pandemisituasjonen avlyses årets vårdugnad.

For å ivareta orden og ryddighet på plassen, vil det bli plassert ut søppel containere helgen 7-9 mai, slik at man allikevel har mulighet til å rydde på og rundt egne plasser.

Vi minner om at hageavfall ikke kastes i containere, men at dette skal kastes på plassen for hageavfall !

Impregnert trevirke, Maling, oljer og annet spesialavfall må hver og en selv levere ved godkjent mottak. Det er ikke lov å kaste slikt spesialavfall i containerne våre.

I forbindelse med rydding på egne plasser og kasting i felles containere må vi hjelpe hverandre med å unngå større oppsamlinger av mennesker og sørge for god avstand når vi snakker sammen.

I denne sammenheng minner vi om at alle har et personlig ansvar for å følge sentrale retningslinjer for hygiene og ferdsel og holde seg oppdatert om disse.

Årets eneste møtepliktige dugnad vil da være høstdugnaden lørdag 4. september 2021

Plasskommite’en

 

Linker til sentrale retningslinjer:

regjeringen.no                        hvaler.kommune.no                           fhi.no