Bruker du en nettleser som feilaktig ikke 'liker' denne siden? -Les HER!

Kasserer 23.10.2020

Avregning av sommerstrøm og reduksjon av merverdiavgift på plassleie er nå på vei i posten til beboere på plassen. Myndighetene vedtok i mars å redusere merverdiavgiften på overnatting fra 12 til 6 % i perioden 1. April til 31. Oktober som en del av Corona-tiltakene som ble gitt. I oktober ble denne perioden ytterligere forlenget til å gjelde ut året. Vedlagt finnes et eksempel på en avregning, hvor jeg etter beste evne har forsøkt å forklare de enkelte postene.
Effekten av dette ble for oss beboere med fast plass på Listranda Familiecamping en reduksjon i leien på kr. 514,28. I tillegg kommer strømforbruk etter måleravlesing, og pris pr. KWh er i år lav - kr. 0,64 inkl. M.v.a. Dette har medført at mange beboere har penger tilgode etter avregningen. Det anmodes om at de som har mottatt kreditnota kan trekke dette beløpet fra på neste faktura fra oss, da det er en tidkrevende prosess å utbetale disse «småbeløpene». Men dersom beløpet ønskes utbetalt ordner vi selvsagt dette. Ta da kontakt på telefon eller emailadressen som står på dokumentet som kommer i posten. Er det noe som fortsatt er uklart er det bare å ta kontakt.

Anne-Mari Nøkleby

REDUSERT SATS FOR MERVERDIAVGIFT I PERIODEN  1.APRIL TIL 31. OKTOBER 2020

Som en håndsrekning i disse coronatider har Stortinget vedtatt å redusere merverdiavgiftsatsen for plassleie med 6 %.

Dette vil Listranda Familiecampings beboere også nyte godt av selv om leien er fakturert før reduksjonen trådte i kraft.  Skatteetaten skriver i sin prinsipputtalelse at det er leveringstidspunktet som er avgjørende og ikke faktureringstidspunktet.

I praksis innebærer dette at vi får 6 % reduksjon på merverdiavgift i 7 måneder, hvilket utgjør kr. 400,- på helårsleien på kr. 12.800 som tidligere er fakturert.

Av praktiske og økonomiske årsaker vil dette bli gjennomført i oktober sammen med utfakturering av strøm – da sparer vi en utsendelse til alle 200 beboere.

Faktura vil da inneholde:

Kreditnota på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 12 % m.v.a.  kr. -7.466,67

Faktura på 7 måneders leie kr. 6.666,67 med 6 % m.v.a.         kr.  7.066,67

Forbruk av strøm etter måler-avlesing                                       kr. ??????

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kasserer Anne-Mari Nøkleby.