Styret vil fra nå av informere litt mer om hva vi arbeider med -samt kartlegge hva vi burde jobbe med i fremtiden.
Vi legger derfor nå ut saker som er av interesse for våre medlemmer. Dette er både temaer i våre styremøter samt tanker og ideer vi vil dele med dere.
Vi ønsker oss også tilbakespill fra dere -våre medlemmer -så vi kan ivareta alles interesser og behov på best mulig måte.
Merk at saker som kan komme i konflikt med person-data / enkelt-interesser vil ikke fremkomme her.

 13.05.2020 - Spørreundersøkelse:

Hei alle medlemmer av avdelingen.

Sakte med sikkert så holder Korona tiltakene å slippes opp. Og med dette kommer vi ut av dvalen enten det er som fastligger eller som rullende livsnyter. Personlig så håper jeg å kunne treffe mange av våre medlemmer enten på veien (Da ikke fysisk) eller på en camping eller bobilpark. Jeg regner ikke med at det vil være så mange nasjoner på veiene i Norge. Men jeg er enda ikke pensjonist, så livet i bobilen regulerer seg selv litt.

Men vi i styret i avdeling Østfold vil gjerne ha noen tilbakemeldinger fra dere. Vi trenger å vite hva deres interesser er og hva som opptar dere mest. Vi ønsker å vite hvor mange av dere som er fastliggere enten på Listranda eller andre plasser. Vi vil gjerne vite hvor mange av dere som drar på en vogn og hvor mange som kjører bobil.

Vi kommer om kort tid til å sende ut en spørreundersøkelse (Questback). I denne er det flere alternativer som dere kan krysse ut. Da vil vi kunne se hvilke saker vi skal konsentrere oss om i tiden framover. Vi ønsker tilbakemelding fra så mange som mulig av dere slik at får en oversikt over hva dere ønsker.

Vi er totalt 637 medlemmer hvorav litt under 1/3 er fastliggere på Listranda. Og vi er veldig spent på hva resten er opptatt av.

Vi skal være her for dere og jobbe med de sakene som dere er opptatt av. Vi skal ta oss av alle medlemmene som vi har uansett av preferanser og sørge for at vi tar tak i de sakene som dere ønsker.

Vi ser at vi mangler e-post adresse på 143 medlemmer. Vi ønsker at så mange som mulig går inn og registrerer mailadresse og telefon på sin side. Sjekk gjerne at opplysningene er riktige. Får du ingen e-post om Questback fra oss innen 14 dager så vet du at opplysningene er feil. Har du problemer så send en e-post til hgrande59@gmail.com med info (gjerne med ditt medlemsnr) så kan jeg hjelpe deg.

For styret:
Helge Grande


 

 11.05.2020 - Informasjon fra styret:

Tidligere nevnte spørreundersøkelsen er delvis klar. Styret har her vedtatt å gå for en tjeneste som heter 'Easy Quest'

Styret vurderer en såkalt styreansvarforsikring. Dette er noe vi ikke har hatt tidligere så innhold, kostnader og nytte av en slik vurderes nøye.

Gjesteplasser på Listranda er også et tema i styret og vi sjekker muligheter og ordlyd som kan gjøre disse mer inviterende og tilgjengelige for alle klubbens medlemmer.

Vi søker å profilere oss bedre hos caravan-forhandlere enn vi gjør i dag -med tanke på å øke medlemsmassen -og starter med undersøkelser rundt dette.

Til slutt denne gang tar vi med at klubben har en god og kontrollert økonomi.


 

 26.04.2020 - Informasjon fra styret:

Styret har som sak og ønske å kartlegge i større grad interesser og ønsker blant våre medlemmer:

Vi har bl.a. sett litt på alderssammensetningen og hvordan bostedene til våre medlemmer var fordelt.
Ca. 30% ligger fast på Listranda, men hva vet vi om resten?
Hva kan vi tilby dem av aktiviteter og fordeler?
Hva ønsker de?
Hvorfor er de medlemmer?

Vi ønsker en tettere kontakt med medlemmene, noe vi håper å oppnå gjennom en spørreundersøkelse.
Vi vil gjerne finne ut hvor mange som kjører ("ruller") med sin campingvogn/bobil og hvor mange som er fastliggere på andre plasser.

Vi ønsker også å opprette et bedre samarbeid med andre avdelinger i regionen

Bowlingkvelden i fjor ble en suksess vi gjerne gjentar. Men denne må utsettes til høsten grunnet corona-pandemien.
Vi ser for oss at den avholdes i slutten av oktober.
Denne gang vil vi ty til bindende påmelding når den tid kommer.

Pinsetreffet og øvelseskjøring/merkekjøring utgår nå i vår, men vi håper å kunne avholde høsttreff og bowlingkveld. Dette må inn i terminlisten.
Dersom det blir aktuelt, vil det kunne avholdes øvelseskjøring i løpet av høsten, men det forutsetter at Mysen trafikkstasjon åpnes igjen.