Styret informerer her litt mer om hva vi arbeider med -samt kartlegger hva vi burde jobbe med i fremtiden.
Vi legger derfor ut saker som er av interesse for våre medlemmer. Dette er både temaer i våre styremøter samt tanker og ideer vi vil dele med dere.

Dette er arkivet 2022 - Siste resyme finner du HER

19.05.22

Vi ser igjen litt på hva styret i avd. Østfold har mest fokus på for tiden og hva som er bestemt / utført.

Fremdeles er vervekampanjer og synliggjøring av klubben et av de viktigste punktene. I tillegg til tidligere nevnte kampanjer (se forrige innlegg -representasjon hos Williams 28.05 gjenstår) skal det reklameres i større grad. Det er skilt og brosjyrer som skal synes og deles ut. I første omgang skal bobilparkeringen på Gressvik besøkes -så er planen å kartlegge andre bobilparkeringer etter hvert.
Nevnte brosjyrer skal være å finne hos alle forhandlere og de skal finnes for styremedlemmer til enhver tid slik at de utgis i en relevant sammenheng.

Vi må også bli enda flinkere til å synliggjøre aktiviteter. Ikke bare de avd. Østfold selv arrangerer -men også treff og arrangementer etc. som andre avdelinger innen regionen får i stand.
Alle aktiviteter skal synes på vår Terminliste. Og undertegnede presiserer også at det er viktig å følge med her på ØstCar i tillegg til terminliste. Ting som presentasjoner av fremtidige arrangementer og senere reportasjer fra slike vil først og fremst vises her.
Som man ser, er det nylig lagt ut en hel del aktiviteter her på ØstCar.

Litt om årsmøtet 2022
Valgkomite klarte man i år ikke å få stablet på bena. Dette jobbes det intens med og målet er å få en sådan på plass snarest -helst innen styret skal komme sammen neste gang.
Ellers henvises det til tidligere publisert protokoll.
Styret har kommet frem til at den store salen på Bøndernes Hus er velegnet til årsmøte. Velfungerende projektor var tilgjengelig samt høyttalere. Slik at alle kunne både se og høre bedre enn tidligere. Man går inn for å booke denne også neste år.

Listranda:
Et kjærkomment bytte av lås-system er nå utført der. Kostnad kr. 181.471. Systemet er for fremtidsrettet med tanke på nye servicebygg. Dugnad er gjennomført med over 100 deltagere som fikk gjort alt som skulle gjøres. Selv vaktmester på Li ga på FaceBook uttrykk for hvor imponert han var over dugnadsånden. Og det hadde han og vi all grunn til.

Flere beboere har reagert på høye strømregninger. Det er kjent at strømprisene fra nettleverandørene har nådd uanstendige høyder så dette er jo årsaken. Folk oppfordres til å sjekke om det de har tilkoblet hvor og når er nødvendig.

Ellers har som alltid økonomien generelt sett solid likviditet og er under full kontroll.

Med det ønsker styret og undertegnede alle en riktig god sommer!

For styret; Ragnar Fredrik Johansen

10.03.2022 - Informasjon fra styret:

02.03 kom styret i NBCC avd Østfold igjen sammen -og et av hovedtemaene var igjen forestående årsmøte -med spesiell fokus på valget.
Bjarne Jacobsen fra valgkomiteen deltok på møtet denne gang for å presentere det de har fått til -foreløpig.
For dessverre mangler det fremdeles forslag på nye medlemmer til enkelte verv.
Alle har vel fått med seg at vi på valgkomiteens oppfordring har etterspurt kandidater via våre digitale medier. Dette har heller ikke gitt resultater.
Valgkomiteens innstilling vil legges ut i tillegg til øvrige dokumenter om veldig få dager -da det gjøres et siste forsøk på å fylle de tomme plassene.
Så igjen folkens -vær med å bidra i styret. Kontakt valgkomiteen!

Via ØstCar er det sendt ut 'nyhetsbrev' til alle om den nye datoen for årsmøte -som altså finner sted 28.03.22. Nå er det gjentatt nok 🙂

Så litt konkret om vervekampanjene som nå settes i gang hos camping-forhandlere. Styret stiller som følger:
26.03. vil vi finne Arve, Anne-Mari og Hege på plass hos Kroken Caravan.
28.05. kjøres det kampanje hos Perry & Williams. Der stiller igjen Arve -pluss Tone.
Begge disse forhandlerne holder som kjent til i Råde.

Et punkt var etterlysningene som har vært rundt egenerklæringsskjemaer for Listranda Familiecamping.
Styret har anmodet plasskomiteen om å informere beboerne om hvordan man nå skal forholde seg til egenerklæringsskjemaet.

Til sist nevner vi at vår leder Tone Bergum har deltatt for avd. Østfold på regionsårsmøte 07.03.

For styret;
Ragnar Fredrik Johansen


 

14.02.2022 - Informasjon fra styret:

Hei igjen folkens

Da er det avholdt et nytt styremøte 07.02. i NBCC Ø og her kommer som alltid et lite resyme slik at dere er oppdatert på de viktigste sakene for tiden.
En av tingene styret er opptatt av er naturlig nok forestående årsmøte (som kjent er utsatt til 28.03).
Det meste er på plass før dette -og etter utsettelse er det jo ennå tid til forberedelser..
Bjarne stiller trofast som ordstyrer så da burde gjennomføringen være i stødige hender. Ellen Trondsen vil referere fra møtet -som altså vil avholdes i den store salen i Bøndernes Hus i Råde.

Denne gang ble gjennomgang av økonomi utsatt da dette møtet ble avholdt på litt kort varsel. Dermed er opplysningene på forrige resyme ‘gjeldende’.
Vi legger til at et nytt styremøte er planlagt allerede 02.03.

Hovedsaken på dette møtet var nemlig den nevnte nedgang i medlemsmassen. Og i den forbindelse er det bestemt at det skal avholdes regionmøter digitalt på Teams med avdelingslederne og landsstyremedlemmene i hver region. Hensikten er selvsagt i fellesskap å komme frem til tiltak som kan snu den negative trenden.
Vi i region 11 -representert med styreledere / utpekte styremedlemmer -skal også ha et digitalt møte med presidenten og fagsjef i NBCC sentralt først i mars.
Så som man ser -her skal det tas tak.
Lokalt er det allerede planer i styret om å representere NBCC på div. arrangementer hos camping-leverandører samt oppsøke f.eks. bobil-parkeringer i byene. Alt i den hensikt å verve nye medlemmer.

For styret;
Ragnar Fredrik Johansen


 

24.01.2022 - Informasjon fra styret:

Nytt år – nye muligheter.
Tittelen på årets første resyme fra årets første styremøte passer i grunnen bra. Fordi et av temaene som er ganske hett om dagen er et noe synkende medlemstall i NBCC generelt -også i Østfold.
Vi har dermed en oppgave alle sammen med å få skuta høyere i vannet igjen -først og fremst alle lokale styreansvarlige selvsagt -men også våre medlemmer må mer enn gjerne bidra ved å spre hvilke fordeler og nytte medlemskapet i NBCC innebærer.
Hvert fall -styret i avd. Østfold har fokus på dette.

Håper alle har fått med seg at årsmøtet er utsatt. Det så en stund ut som vi fikk en liten utfordring vedr. møtelokale på den nye datoen. Alt blir så vanskelig med denne hersens pandemien som aldri ser ut til å slippe sitt kvelende grep på oss. Men like før dette ‘gikk i trykken’ fikk vi grønt lys fra Bøndernes Hus. Så opprinnelig dato for årsmøte er altså utsatt til 28.03.
Skulle likevel tingenes tilstand endre seg gir vi selvsagt oppdatert info med det samme. Så følg alltid med her på ØstCar og våre andre nettsteder folkens!

Økonomi; Tallene i regnskap og budsjett står rett og stødig slik de pleier. Og det er vi glade for.
Listranda Familiecamping vil få en leie-økning i år -i hovedsak p.g.a. utgifter til skifte av låser og kostnader knyttet til utredning av status på bygg. Lekeapparatene skal også sjekkes -og det MÅ gjøres av eksternt firma -og det koster! Dette og andre tall finnes i regnskap / budsjett som sammen med andre årsmøte-dokumenter ligger på nett.
Der mangler ennå innstilling fra valgkomiteen -men den kommer også.
Ellers henvises det til nevnte dokumenter samt årsmøtet hvor all informasjon blir gitt eller kan etterlyses.
Særlig mer er ikke å berette da dette styremøtet i hovedsak behandlet kommende årsmøte og gjennomføring / detaljer rundt det.

Godt nytt camping-år til alle!

For styret:
Ragnar Fredrik Johansen