Styret informerer her litt mer om hva vi arbeider med -samt kartlegger hva vi burde jobbe med i fremtiden.
Vi legger derfor ut saker som er av interesse for våre medlemmer. Dette er både temaer i våre styremøter samt tanker og ideer vi vil dele med dere.

Dette er arkivet 2021 - Siste resyme finner du HER

31.08.2021 - Informasjon fra styret:

Da er sommeren på hell -ferie er hvert fall over -så vi har kommet i gang med vår møtevirksomhet og hadde styremøte 25.08.21.

Et viktig punkt denne gang er Nye regler for campingnæringen fra 01.01.2022.
Her er spesielt Listranda som fastliggerplass i fokus. Ut fra det vi kan se av informasjonen hittil fra NBCC gjelder dette kun for nyetablerte plasser. Men vi må være nøye med å følge og opprettholde det vi har av regler, målebrev og avstander -da slike er godkjent av landsstyret og Hvaler brannvesen.
Vi avventer klarere retningslinjer fra NBCC sentralt, og eventuelt Hvaler kommune.

Styret er for øvrig både stolte av og fornøyd med den fine boccia-banen på Listranda. Selv om den totalt sett satte et lite spor etter seg i økonomien ser den flott ut og blir flittig brukt. Og som vi vet -skal vi få det fint må det koste litt 🙂

Listranda feirer i år 30-års jubileum! Se eget innlegg med noen artige gamle bilder som Tone har laget!

Og her legger vi til at en gjennomgang av regnskapet generelt viser som alltid at det er full kontroll og god soliditet!

Selv om smittetallene for tiden ikke ser oppløftende ut satser vi friskt på det allerede annonserte høst-treffet vårt på Stora Lee i Aremark (Se eget innlegg).
Vi vil selvsagt følge med på myndighetenes råd vedr. smittevern til enhver tid. Så om det skulle bli drastiske endringer fremover forholder vi oss selvsagt til de. Følg med på våre nettsider og hold dere oppdatert. Et mer detaljert program vil bli lagt ut/sendt til påmeldte når treffet nærmer seg.

Vi ønsker også å gjenta suksessen med bowling-kvelden i 2019.
Vi tar sikte på datoen 20.10. og vi tar sikte på -hvertfall samme by som sist -i Moss -hvor det var så hyggelig forrige gang. Detaljert info vedr. tid, priser og nøyaktig sted etc. kommer senere i form av annonsering på nettet / ev. nyhetsbrev. Foreløpig er vi i planleggingsfasen.

Til slutt nevner vi at Norum Bobilgården arrangerer Bruktbobil-messe 11. - 12.09. Vi vil her være representert med en stand. Så hvis noen ikke-medlemmer også leser dette så ta en tur dit og få informasjon om hva NBCC kan tilby. 🙂

En riktig fin høst til alle!

Styret v/Ragnar Fredrik


 

18.06.2021 - Informasjon fra styret:

Hei igjen folkens!

Styret hadde møtet igjen 15.06 -det siste på en måte før vi tar en velfortjent -synes vi 😉 -ferie -og kommer sammen igjen i august. Forhåpentlig fysisk igjen til og med!

Den viktigste saken denne gang var uten tvil at vår nestleder til nå -Helge Grande -har valgt å trekke seg fra sitt verv.
Styret valgte å ta Grande's melding om å fratre til etterretning.
Arve Klingen har velvillig rykket opp som ny nestleder og vi ønsker ham velkommen og lykke til i vervet!
Vi er enige om at det styret nå trenger fremover er ro -og ikke minst -et godt arbeidsmiljø -slik at vi -sammen -kan konsentrere oss om de tingene vi er enige om å prioritere og arbeide med. Dette har vi tro på at vi skal få til.

Vi registrerer at Bocciabanen på Listranda Familiecamping nesten er klar til bruk -det gjenstår i skrivende stund å anlegge gress rundt.. noe som sannsynligvis er på plass når dette leses. Vi synes dette er blitt et flott tilskudd til aktiviteter på plassen.
Vi har mottatt et skriv fra Bjarne Jacobsen hvor han etterlyser mer info fra plasskomiteen samtidig som han belyser konkrete ting for oss i styret. Vi konkluderer med at punktene først og fremst ligger på plasskomiteens 'bord'. Men Bjarne og alle skal vite at vi ikke mister eller slipper fokus på ting våre medlemmer er engasjerte i.
Vi tror og håper det meste vil fremkomme på årets allmannamøte på Li -og forhåpentlig bli behandlet seriøst der -slik at vi får lagt flere baller døde.

Økonomien er som alltid under stål-kontroll hos Anne-Mari. Intet dramatisk har skjedd så dermed intet dramatisk å rapportere.

Vi har en sak om innkjøp av hjertestarter. (På Li finnes de allerede så nå snakker vi nytte for hele avdelingen / regionen). Slikt er en stor investering så andre avdelinger i regionen skal kontaktes om et ev. samarbeid.

Vi registrerer at det dessverre ikke er veldig imponerende oppslutning om våre fotokonkurranser -noe vi finner litt underlig -da det jo må være masse å plukke i blant våre medlemmer -som enten er på tur -eller ligger fast. Alle er i hvert fall ute blant gode motiver og motiverende opplevelser skulle vi tro.
Vi 'oppgraderer' dermed konkurransen til å omfatte hele vår region 11! Fint om flest mulig hjelper til å 'spre ordet' i det vi ikke formelt når andre avdelinger.
Så folkens -skjerpings! -del deres fine bilder og oppnå heder ved evig publikasjon og kommentarer på ØstCar! 🙂

Nevnte gass-avtale med Raja på Hvaler fungerer bra. Rabattordning jobbes det med hos NBCC sentralt.

Undertegnede registrerer at det spørres etter ting og dokumenter som ligger greit tilgjengelig på våre nettsider.
Vi sender selvsagt det det blir bedt om -men: Jeg håper at det gis tilbakemelding til ragnarfredrik@gmail.com om det er steder eller ting på nettsidene som ikke er tilfredsstillende! På NBCC sine sider er det svært begrenset hva vi kan justere på -men her på ØstCar burde alt være optimalt fremkommelig. All hjelp til forbedring dersom mulig er velkomment!
I det hele tatt kan det ikke gjentas ofte nok; stikk innom våre nettsider jevnlig! -og et tips; Gå gjennom og bli kjent på meny-linjene!

Vi har et godt håp om at kommende høst vil åpne for treff og aktivitets-arrangementer. Det ser jo nå ut til at pandemien er på hell -men samtidig kommer det stadig nye varianter og mutasjoner -så bare tiden vil vise hva vi får til. Sammen krysser vi fingrene!

Med det ønsker vi i styret alle en riktig god sommer!

Styret v/Ragnar Fredrik


 

03.05.2021 - Informasjon fra styret:

Hei igjen folkens -en liten oppdatering fra oss i styret -basert på vårt siste møte 28.04.

-Ikke noen bombe at økonomien -som alltid -er på stell -ikke stort mer å si om det.
Kan bare nevne at vi vil bytte regnskapssystem. Vår utmerkede kasserer går over på et online-system som både er mer sikkert OG rimeligere enn det som har vært benyttet til nå; Visma eAccounting Pro. Det vil tas i bruk f.o.m. 01.05.

-Sosiale arrangementer er et kronglete tema for tiden som alle vet. I styret snakker vi hver gang om hvilke, hvordan og når.. -medlemsmøter og treff..
Mulighetene er jo flere i teorien -men byr på utfordringer. Vi har f.eks. digitale medlemsmøter i tankene -og treff -kanskje -utover høsten.. ???
Antall ???'r blir så mange at vi ender hele tiden opp med å skyve slikt foran oss fordi covid19-situasjonen endrer seg såpass mye og såpass ofte -nesten fra dag til dag -at vi må bare avvente å se. Men vit at vi holder slike ting varmt!

-Listranda:
Styret registrerer at plasskomiteen har håndtert corona-situasjonen bra.
Fellesdugnad avlyses på Li -alle rydder og shiner på og rundt sine respektive plasser.
I samråd med plasskomiteen er det nå endelig avgjort at de 3 omdiskuterte gjesteplassene er historie. Det har ikke har vært helt 'innafor' å drifte dem på området som ble benyttet. Det er avklart at området ikke er regulert for slik bruk. Det ligger heller ikke innenfor Listranda Campings lovlige grenser. Dermed er en svært lenge pågående sak endelig lukket. Listranda har ikke stående gjesteplasser tilgjengelig!
Dog kan ev. ledige faste plasser -hvor en beboer f.eks. har fraflyttet tidlig -benyttes til rullende gjester så sant plassen er egnet for grei adkomst og at totalt antall plasser ikke overskrider 200 -som er campingens øvre grense. Er en plass ikke egnet kan i stedet den asfalterte plassen ved nordre bygg benyttes.
Hvorvidt noen få faste plasser på Li skal vike permanent for 'rullende hjul' har også vært luftet i styret. En slik endring ville medført store økonomiske utfordringer. Listranda har heller ikke bemanning / vertskap for slik aktivitet -og området er i store trekk for kupert. Styret har bestemt seg for å avslutte den diskusjonen! Listranda er en 100 % fastliggerplass med 200 enheter.

-Vi nevner kort at gassavtaler er inngått sentralt med LPG gass. Der er de også i samtaler med AGA om å knytte medlemskap opp mot bankkort,
slik at medlemmene kan få rabatt også når de handler på automater.
I tillegg har vi i avd. Østfold forhandlet frem en lokal rabatt hos Esso Vesterøy v/Raja (Mob: 90726452). Stor flaske kr. 269. Liten flaske kr. 219. Avtalen gjelder foreløpig ut 2021. Det må fremvises gyldig medlemskort NBCC for å få rabatt.

I skrivende stund starter mai måned opp! Dvs at fotokonkurransen for april er over -og vi sparker i gang en ny for mai.. en måned som er årets mest-blomstrende -og hvor alle camping-venner våkner og drar på tur -til sine faste plasser eller rundt omkring..
I alle fall vet vi at motivene vil være der! Vi ble vel ikke akkurat blåst overende av oppslutningen rundt april-konkurransen 🙂 så vi håper nå på at bidragende i mai strømmer på i stiv kuling -ikke laber bris 😉 Lykke til -og sjekk ostcar.no alltid for innkommende bidrag og hvordan det hele fungerer..

 

Styret v/Ragnar Fredrik


 

12.04.2021 - Informasjon fra styret:

Et sammendrag fra 2 styremøter: 04.03 samt 24.03. Begge avholdt digitalt!
Som vanlig trekkes frem saker vi jobber med som har interesse for dere medlemmer.

Listranda:

Det er nok ganske kjent allerede men plasskomiteen har engasjert Kjetil Eriksen som ny vaktmester -og han bistås av Kåre Nilsen og og Lasse Reitan som "assistenter". Lasse har hovedansvar for låssystemer på servicebygg. Vi kjenner Eriksen som en driftig og praktisk dyktig kar som får ting gjort. Vi i styret ønsker dem alle velkommen og lykke til.

Bocciabane skal lages på Li og denne er under arbeid.

Vedr. gjesteplassene er nå et møte mellom styret i NBCC Østfold og plasskomiteen på Li berammet til 21.04. Vi håper alle dette vil resultere i noe fruktbart i nær eller noe senere fremtid -som vi alle blir happy med.

***

Nettsider:

Vi er i boks med avtaler med de annonsører vi har. Vi stresser ikke veldig i disse pandemi-tider med å skaffe ytterligere -men holder selvsagt dørene åpne for ev. nye samarbeidspartnere.

Vi håper alle har registrert at 2 fotokonkurranser er sparket i gang! Deltagelsen hittil er ganske forsiktig og avventende må vi si. Les alt om denne folkens -og hiv dere på!! 🙂

Vi har for lengst presentert våre 3 nye styremedlemmer -men legger til her at Arve og Ronny er innlemmet som medarbeidere i ØstCar. Nyttig å vite dersom noe ønskes tatt opp eller publisert. I tillegg til undertegnede kan disse også kontaktes.

Vedr. økonomi er det en rolig periode i disse tider og ikke annet å melde at alt er på stell som alltid. Noe som -også alltid -er betryggende!

Vi venter på referat fra årsmøtet som skal godkjennes sentralt.

***

Vi har et konstant øye på vår handlingsplan
-og har notert oss via spørreundersøkelse at informasjon er viktig. Så det legger vi sterk fokus på. Både den fortløpende her fra møtene våre samt på våre nettsider og Facebook.
-Lokale avtaler har vi også på blokka og jobber for tiden med bedre gassavtaler. Dette viser seg å ikke være enkelt men vi prøver fortsatt.

***

Treff og medlemsmøter:

-Vi ønsker å forsøke oss med et treff uke 33, 20.-22. august. Utgangspunktet var på Listranda -"Løkka"/fotballbanen -men det er usikkert hva slags grunnforhold det vil bli der.... Dermed undersøker vi også alternative steder i lokal nærhet! Vi kommer tilbake til dette. Ikke oppført på terminliste foreløpig.

-Høsttreffet er tenkt lagt til Lygnasæter i september. 
-Regiontreff legges trolig til høsten 2021.
Følg med på nettet for nærmere info når vi vet litt mer om smittesituasjonen og hva myndighetene anbefaler!
-Caravanmesse på Lillestrøm 15.-19.september.

Som alle nå skjønner er aktiviteter i enhver form gjenstand for stadige endringer og i verste fall avlysninger -men vi holder håp og mot oppe og satser på at bedre tider er innen rekkevidde..

- Vi har hatt både bowling og medlemsmøter hos forhandlere på agendaen -men alt slikt "legges på is" til vi vet mer om hva vi ev. kan gjennomføre i henhold til coronareglene!
Digitale medlemsmøter er noe vi diskuterer som alternativer dersom ikke disse tingene bedrer seg i nære fremtid.

 

Styret v/Ragnar Fredrik


 

31.01.2021 - Informasjon fra styret:

Hei folkens

Vi i styret hadde et møte 20.01.21 Denne gang 'fysisk' eller analogt -siden vi ikke lenger er så mange i styret - noe vi håper og regner med blir rettet på etter årsmøtet.
Årsmøtet ja -det er sikkert en skikkelig snakkis om dagen -og jeg kan love at det er det hos oss i styret også. Vi har faktisk hatt ett par nett-møter (Teams) -og det fungerte helt greit. Så greit at vi som kjent har satset på å avholde årsmøtet også digitalt i år.
Vit at vi er spente -akkurat som dere sikkert også er - men vi forbereder oss godt om dagen og har trua som det heter! Har dere også trua? -bra -da fikser vi det! - Er liksom ok å få det unna også.. denne pandemien ser jo ut til fortsette 'festen' sin en stund til.. Vi ser at en del andre lokalavdelinger utsetter årsmøtet -noe som selvsagt hadde vært et alternativ -men vi har stilt oss spørsmålet -når skal vi da få holdt det??.. Dermed valgte vi altså å gå online 14.02.
Kan opplyse at vi i styret skal ha et internt 'test-møte' noen dager før dette - slik at vi blir så sikre som vi kan bli på at vi vil ha kontroll..

Litt mer fakta:

Helge Grande laget en fin quiz som dere fikk sammen med den digitale innkallingen.. vi håper den ble godt mottatt -og dermed oppmuntre oss til å finne på lignende små nettbaserte aktiviteter fremover.

Sentralt skal landsmøtet avholdes 13.02 -og her skal et delegat fra oss delta -også digitalt!

Vi jobber videre med gode gass-avtaler -og spørreundersøkelsen vi kjørte ga mange nyttige innspill som vi systematiserer og tar med oss hele tiden.

I tillegg til det ønsker vi å systematisere oss selv enda litt bedre også. Nå som vi får inn nye fjes i styret (og for fremtidige utskiftinger) skal vi sette opp en 'kjøreplan' for å synliggjøre rutiner som forberedelser og retningslinjer for møter, gaver etc.

De 3 gjesteplassene på Listranda ble nevnt også i forrige resyme -og det er en prioritert sak for oss. Vi vil få til en dialog med plasskomiteen før sesongstart.

Ellers har det meste som allerede nevnt -dreid som om årsmøtet -som sysselsetter oss ganske heftig med forberedende arbeid.
Så med det ønsker vi velkommen på nett -med kryssede fingre, håp og godt mot!

Styret v/Ragnar Fredrik