Styret informerer her litt mer om hva vi arbeider med -samt kartlegger hva vi burde jobbe med i fremtiden.
Vi legger derfor ut saker som er av interesse for våre medlemmer. Dette er både temaer i våre styremøter samt tanker og ideer vi vil dele med dere.

Dette er arkivet 2020 - Siste resyme finner du HER

12.10.2020 - Informasjon fra styret:

Litt info fra styremøtet i NBCC avd. Østfold 07.10.20 -saker vi diskuterer og jobber med:

Sanitær-anleggene på Listranda er som kjent en pågående prosess. Plasskomiteen der har nedsatt en egen komite som arbeider med fremdrift og planer. Vi følger med på sakens gang.

Diskusjonsforumet vi nevnte sist gang er så og si klart til bruk. Styret vil først teste ut ting som sikkerhet og muligheter -sette opp temaer vi mener burde fange interesse i første omgang -etc. Vi kommer med fortløpende info her. Vi håper alle har forventninger til dette -som vi ønsker skal være et 'møtested' for medlemmene.

Vi hadde planer om bla.a en ny bowlingkveld i høst -men i likhet med de fleste andre aktiviteter legges dette på is så lenge corona-situasjonen er så som den er pr nå -dessverre.

Vi er i fortløpende kontakt med gass-leverandører for gode avtaler.

De 3 gjesteplassene på Listranda er noe vi jobber videre med. Vi er av den oppfatning at det burde være mulig å ta disse i bruk igjen -ev. driftet på en alternativ måte enn tidligere. Dette undersøkes.

Årsmøtet 2021 vil finne sted 14.02. Her vil vi selvsagt -som før -komme med fullstendig info og innkalling senere. Covid-19 situasjonen må også her være under lupen hele tiden. Det er sannsynlig med begrenset deltagelse. Følg med på våre nettsider fremover..

Økonomien er på stell. Gjennomgått regnskap viser kun en ubetydelig sprekk på vaktmester og renhold på Li -grunnet coronaen. Ellers ingen større avvik!

Vi ønsker å sende ut en såkalt 'teaser' / kort nyhetsbrev via epost ved større oppdateringer på ØstCar. Vi registrerer at Facebook ikke er helt som før når det gjelder synliggjøring av nyheter. Så selv om vi vil fortsette å lyse ting der -føler vi at vi kanskje ikke når alle.

Siden 'levende' aktiviteter i så stor grad faller bort har vi også planer om litt nett-aktivitet -som en quiz f.eks. -følg med! 😉

Resultatet av spørreundersøkelsen er under systematisering. Det er dessverre slik at styret for tiden lider av noe frafall. 2 stk. har valgt å tre til side. Med redusert bemanning er vi nødt til å 'filtrere' sakene noe -og jobbe med det mest nødvendige. Dette til info.

Vi vil delta med 2 representanter på Regionsårsmøte som avholdes 11.11. på Ski.


 

16.09.2020 - Resultat av spørreundersøkelse:

Hei.
For noen måneder siden kjørte vi en undersøkelse blant alle medlemmene som vi har mailadresse på i vår NBCC avdeling.
Vi skulle ønske at vi fikk litt flere tilbakemeldinger, men vi har tross alt fått svar fra ca 30%. Tror nok at resultatet kunne blitt litt høyere da det er en del mailadresser som er feil.

Grunnen til at vi kjørte denne undersøkelsen er at vi er litt usikre på hva alle medlemmene våre ønsker at vi skal jobbe med. Hva er det som brenner mest for våre 2, 4 og 6 hjulinger.
Noe av oppgavene er det vi som må jobbe med. Andre oppgaver er det NBCC sentralt som må jobbe med (mot myndigheter etc), men vi kan hjelpe med å trykke på.

Vi skal kortfattet se på hva svarene gav oss:

Vi vet at ca 30% av medlemsmassen vår er fastliggere på Listranda, men resten har vi ikke helt kontroll på siden vi sjelden samles. Vi vil også anbefale alle medlemmer til å delta på vårt årsmøte for å kunne komme i dialog.

Av de som har svart har vi fått følgende resultater:

22% av de som svarte sa de var fastliggere
27% av de som svarte sa de brukte campingvogn
48% av de som svarte sa de kjørte bobil.

 

 

 

Av de som ruller (bobil og campingvogn) så ligger 106 på campingplasser og 17 som fricamper meste parten av tiden.
28 er også medlemmer i en annen organisasjon, 115 er kun i NBCC
De fleste (130) camper i Norge, 91 i Sverige og 39 i Danmark. Det var bare to som «overvintret» lengre sør.
Og det viser seg at vi ruller litt rundt også. 62 kjørte over 6000km, 53 stk opp til 10.000km og 27 over dette igjen. Det betyr av vi reiser på litt lengre turer og ikke bare i nabolaget.

Dette forteller oss litt om hvem «dere» er. Så kommer tema om hva vi burde jobbe mer med.

 

EGNE CAMPINGPLASSER

Egne campingplasser: Her er de fleste nøytrale, med det er likevel en overvekt av de som mente at det var viktig. Vi konkluderer med at dette skal vi se nærmere på, men slike ting gjøres ikke over natten. Det tar lang tid for å komme i mål.

 

TILBUD

Denne grafen er ikke vanskelig å tyde. Dette er viktig for de fleste og noe av jobben er igangsatt allerede.

 

TREFF

Treff virker ikke som om det er det helt store for tiden. Dette kan komme av flere grunner. En av grunnene er kanskje situasjonen som vi er i nå. De fleste treff er uansett avlyst. Men vi ser et det er noen som fortsatt vil ha treff, så vi kommer ikke til å slutte med dette, men ikke vårt største fokusområde for tiden.

 

INFORMASJON

Her har vi mye å gjøre. Vi skal prøve å legge ut litt mer om hva vi jobber med og status på arbeidet, men vi kan ikke være for detaljert da det kan virke negativt på prosessen. Men uansett: Vi mangler folk til å hjelpe til med Østcar. Har du, eller kjenner du noen som har lyst til å skrive…..Tips oss, vær så snill.

 

KURS

Vi ser at dette er noe som vi bør få i gang igjen. Dette vil vi jobbe med. 😊

 

I tillegg til dette så var det mange som hadde lagt igjen kommentarer. Her var en god del tips som vi kommer til å ta med oss videre. Vi har gått gjennom alle tilbakemeldingene.
OG. Vi kommer til å kjøre noen flere undersøkelser, og vi håper at dere vil svare og hjelpe oss litt med å fortelle hva som trykker og hva som vi bør jobbe videre med. Og er det noen av dere som ønsker å bidra litt til og føler at dere har tid så kontakt oss. Vi har ledige plasser i styret (etter årsmøte – kontakt valgkomiteen 😊), men vi har også en del komiteer som vi skulle ha komplettert.

MVH/Styret
(Vi passeres eller treffes under nye horisonter)


 

16.09.2020 - Informasjon fra styret:

Styret hadde møte 02.09.20 og her er et sammendrag av de viktigste sakene vi har gående eller på 'timeplanen'.

Representanter for styret i NBCC avd Østfold planlegger et møte med plasskomiteen på Listranda Familiecamping. Formålet er å bli bedre 'kjent' slik at begge parter får innsikt i de forskjellige ønsker og behov vi som campere har, enten vi er fastliggere -som på Li -eller rullende langs veien.
Som kjent ble de få gjesteplassene vi har hatt på Listranda stengt dette året -og styret ønsker en dialog om ev. muligheter for en gjenåpning av disse -eller om det finnes andre steder i området for slikt. Vi er alle inneforstått med at lover og regler må etterfølges.

Det er et hett tema i styret at det burde være flere plasser for bobiler og rullende vogner på Hvaler. Vi sjekker ut steder som kanskje kan egne seg i fremtiden for slike plasser. Også her kan plasskomiteen på Li kanskje være støttespillere.

Regnskapet ble gjennomgått og der finnes det pr dato ingen 'bomber'. Alt på stell.

Det jobbes med å sette opp et diskusjonsforum på denne vår nettside! En plass hvor alle kan si sin mening om det meste. Ragnar Fredrik mottar gjerne innspill om noe slikt kan være en god ide. Et alternativ til Facebook kan vi si.

I disse tider hvor covid 19 setter stopp for det meste ser vi på tryggere alternativer -som f.eks. en fotokonkurranse med Østfold som utgangspunkt for tema. Slikt er på idestadiet -så vi kommer med mer info senere.

Vi har fokus på gass-forhandlere i områdene våre -og vil kontakte disse for mulige bedre avtaler.


 

 13.05.2020 - Spørreundersøkelse:

Hei alle medlemmer av avdelingen.

Sakte med sikkert så holder Korona tiltakene å slippes opp. Og med dette kommer vi ut av dvalen enten det er som fastligger eller som rullende livsnyter. Personlig så håper jeg å kunne treffe mange av våre medlemmer enten på veien (Da ikke fysisk) eller på en camping eller bobilpark. Jeg regner ikke med at det vil være så mange nasjoner på veiene i Norge. Men jeg er enda ikke pensjonist, så livet i bobilen regulerer seg selv litt.

Men vi i styret i avdeling Østfold vil gjerne ha noen tilbakemeldinger fra dere. Vi trenger å vite hva deres interesser er og hva som opptar dere mest. Vi ønsker å vite hvor mange av dere som er fastliggere enten på Listranda eller andre plasser. Vi vil gjerne vite hvor mange av dere som drar på en vogn og hvor mange som kjører bobil.

Vi kommer om kort tid til å sende ut en spørreundersøkelse (Questback). I denne er det flere alternativer som dere kan krysse ut. Da vil vi kunne se hvilke saker vi skal konsentrere oss om i tiden framover. Vi ønsker tilbakemelding fra så mange som mulig av dere slik at får en oversikt over hva dere ønsker.

Vi er totalt 637 medlemmer hvorav litt under 1/3 er fastliggere på Listranda. Og vi er veldig spent på hva resten er opptatt av.

Vi skal være her for dere og jobbe med de sakene som dere er opptatt av. Vi skal ta oss av alle medlemmene som vi har uansett av preferanser og sørge for at vi tar tak i de sakene som dere ønsker.

Vi ser at vi mangler e-post adresse på 143 medlemmer. Vi ønsker at så mange som mulig går inn og registrerer mailadresse og telefon på sin side. Sjekk gjerne at opplysningene er riktige. Får du ingen e-post om Questback fra oss innen 14 dager så vet du at opplysningene er feil. Har du problemer så send en e-post til hgrande59@gmail.com med info (gjerne med ditt medlemsnr) så kan jeg hjelpe deg.

For styret:
Helge Grande


 

 11.05.2020 - Informasjon fra styret:

Tidligere nevnte spørreundersøkelsen er delvis klar. Styret har her vedtatt å gå for en tjeneste som heter 'Easy Quest'

Styret vurderer en såkalt styreansvarforsikring. Dette er noe vi ikke har hatt tidligere så innhold, kostnader og nytte av en slik vurderes nøye.

Gjesteplasser på Listranda er også et tema i styret og vi sjekker muligheter og ordlyd som kan gjøre disse mer inviterende og tilgjengelige for alle klubbens medlemmer.

Vi søker å profilere oss bedre hos caravan-forhandlere enn vi gjør i dag -med tanke på å øke medlemsmassen -og starter med undersøkelser rundt dette.

Til slutt denne gang tar vi med at klubben har en god og kontrollert økonomi.


 

 26.04.2020 - Informasjon fra styret:

Styret har som sak og ønske å kartlegge i større grad interesser og ønsker blant våre medlemmer:

Vi har bl.a. sett litt på alderssammensetningen og hvordan bostedene til våre medlemmer var fordelt.
Ca. 30% ligger fast på Listranda, men hva vet vi om resten?
Hva kan vi tilby dem av aktiviteter og fordeler?
Hva ønsker de?
Hvorfor er de medlemmer?

Vi ønsker en tettere kontakt med medlemmene, noe vi håper å oppnå gjennom en spørreundersøkelse.
Vi vil gjerne finne ut hvor mange som kjører ("ruller") med sin campingvogn/bobil og hvor mange som er fastliggere på andre plasser.

Vi ønsker også å opprette et bedre samarbeid med andre avdelinger i regionen

Bowlingkvelden i fjor ble en suksess vi gjerne gjentar. Men denne må utsettes til høsten grunnet corona-pandemien.
Vi ser for oss at den avholdes i slutten av oktober.
Denne gang vil vi ty til bindende påmelding når den tid kommer.

Pinsetreffet og øvelseskjøring/merkekjøring utgår nå i vår, men vi håper å kunne avholde høsttreff og bowlingkveld. Dette må inn i terminlisten.
Dersom det blir aktuelt, vil det kunne avholdes øvelseskjøring i løpet av høsten, men det forutsetter at Mysen trafikkstasjon åpnes igjen.