14.05.2020

Informasjon om regler rundt NBCCs arrangementer under pandemien

Det er mange som savner å få gjennomført arrangementer i samfunnet, så også i NBCC sine avdelinger. Situasjonen med Covid-19 pandemien stengte ned samfunnet og heldigvis er vi nå på vei til å få litt mer normale tilstander.

Fra og med 7. mai åpnet det for følgende:

Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør.

Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper.

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

Dersom åpningen av arrangementer opp til 50 deltakere går bra, så er intensjonen å åpne for arrangement med opptil 200 personer fra og med 15. juni. Her vil Regjeringen komme med oppdateringer ved endringer.

Planlagte arrangementer i NBCC regi kan gjennomføres i henhold til disse retningslinjene forutsatt at man som ansvarlig arrangør sørger for nødvendige tiltak rundt hygiene og avstandsregler.

Ha en frisk og trygg dag!

---

Med vennlig hilsen,

Martine Lorentzen Webredaktør

Norsk Bobil og Caravan Club