Linker i arkiv-sider kan være 'døde; 404' eller lede til ny og oppdatert info. Dette skyldes hvordan nettsiden vedlikeholdes. Ingen viktig, gjeldende info eller historikk er borte. Det som er borte er uaktuelt og har heller ingen historisk verdi. Arkiv-sidene bør ses på som nostalgi )

30.12.2018

En vinterdag på Listranda

Dagen før nyttårsaften 30.12. tok vi turen til Listranda Familiecamping for å sjekke at alt sto bra til..

Les videre..

14.12.2018

Eda-treff 2019

For 25. gang innbyr NBCC avd. Oslo til treff i Folkets park på Eda.

Les videre..

Det er liv på Listranda selv om det er November.

Les videre..

27.11.2018  Høstdugnad på Listranda

Flott vær og masse med folk. Oppgaver som fjerning av veggpanel på sørveggen til sanitær hus nord, hekkeklipping, rakning, luking, motorsaging og ikke mindre å kjøre det til fyllplass, og mye mer.....

 

Les videre..

 

Ferda overtar Mysen Caravan

Mysen Caravan i Eidsberg kommune i Østfold går inn i Ferda-kjeden, og blir den ellevte forhandleren som melder overgang til den forholdsvis nyetablerte grupperingen.

– Østfold er et viktig fylke for vår bransje, med en betydelig omsetning av bobiler og campingvogner. Derfor ønsker vi å være representert her, sier Bengt Heggertveit, konsernsjef i Ferda.

Les videre..

Regionårsmøtet 2018 for avdeling 11 i NBCC

Dette ble avholdt på Folkets Hus i Ski 06.11.2018 kl.19.00
Følgende avdelinger var representert: …

Les videre..

06.11.2018

Høsttreffet vårt på Laxsjöns Camping 21-23 september

I år valgte vi å legge høsttreffet vårt til Laxsjöns Camping i Dalsland i Sverige.
Vi har vært her tidligere…

Les videre..

06.11.2018

Nossan Ljusfestival

En opplevelsesrik vandring i en mørk høstkveld.

For ellevte gang arrangerte Grästorp kommune i Sverige sin «Ljusfestival» i dagene 29.09 til 06.10….

Les videre..

Enkelte utdrag! -fra før november 2018:

Regiontreff på Gröna Backe Camping 25.–27. mai

Selv om regionene egentlig er lagt ned som organisatoriske enheter, fungerer vår treffkomité videre. Samarbeidet innen regionene er viktig for å bli kjent med andre enn de nærmeste, og det føler vi at vi får til ved å opprettholde regiontreffene.

På Gröna Backe Camping har vi vært flere ganger før, og her får vi disponere et eget område i utkanten av campingen.

Les videre..

Betraktninger fra Henny i Kiosken på Listranda

I mai fikk eg spørsmål fra eierene på Bunnpris om eg muligens kunne tenke meg å ha kiosken på Listranda. Eg såg litt spørrende på de men sa ja så klart eg kan det… ikke helt gjennomtenkt men impulsivt og smilende.

Tekst og foto: Henny Nyheim

Les videre..

Forslag på kandidater til «Det Edle Drag»
Arvid, Reidar og Bjarne, som er i komiteen for å innstille på kandidater til «Det
edle drag»,og vi ønsker at dere kan hjelpe oss med forslag på kandidater som
dere mener at vi i NBCC avd.-Østfold bør påskjønne med denne utmerkelsen.

Det er alltid noen kriterier som skal være oppfylt i denne sammenheng, men det viktigste er at dere har kandidater som har gjort, eller gjør noe ekstra for oss i  avdelingen. Minimumskrav er at de har vært medlemmer i fem år, og gjennom den tiden har vært aktiv innen NBCC i minst tre år.

Vi vil gjerne ha med en begrunnelse, så skal vi gjøre det vi kan.
Det er 3 valører: bronse, sølv og gull. De som allerede har fått bronse, kan da ved neste gangs tildeling få sølv o.s.v.
Dette blir sendt videre til NBCC sentralt for siste vurdering
og godkjenning eller avslag. Men det viktigste er at dere kommer med kandidater
til oss.
Da ser vi fram til å kunne hedre noen av våre ildsjeler fremover!
Send ditt forslag med begrunnelse til: bjarne.jacobsen@getmail.no.

En morgentur med Tipsy

En fantastisk sommer nærmer seg slutten. At det å ligge på Listranda er så mye mer enn grilling, bading, late dager på stranda, makrellfiske og samvær med gode
camping-naboer får man oppleve om man en tidlig morgen går en tur gjennom plassen i nord og hele runden rundt til butikken.
 
Flere morgener fikk Tipsy og jeg oppleve fantastiske naturopplevelser i møte med rådyr – en morgen gikk vi forbi 7 stykker på turen. Det var helt utrolig å kunne stå 15 meter fra en mor og 2 kalver i flere minutter.
HIlsen Ellen

PINSETREFF på Listranda

Også i år ble vi ønsket velkommen til pinsetreff på Listranda. Det krever en del forarbeid med å legge ut
ledninger til strøm, ordne nøkler til toalettbygningene til gjestene samt å organisere opp stillingen av vogner og biler slik at alle sikkerhetsavstander blir overholdt….

Les videre..

Eldre PDF-utgaver av Øst-Car kan du lese HER