27.11.2018

Mysen Caravan i Eidsberg kommune i Østfold går inn i Ferda-kjeden, og blir den ellevte forhandleren som melder overgang til den forholdsvis nyetablerte grupperingen.

– Østfold er et viktig fylke for vår bransje, med en betydelig omsetning av bobiler og campingvogner.
Derfor ønsker vi å være representert her, sier Bengt Heggertveit, konsernsjef i Ferda.
Mysen Caravan ble etablert i 1977, og har inntil nå vært eid av daglig leder Rune Lysaker og hans far Magne Lysaker. Bedriften holder til i Ramstadveien ved E18, rett utenfor Mysen sentrum, og disponerer om lag 2800 kvadratmeter fordelt på utstilling, tilbehørsbutikk, delelager og verksted. I tillegg kommer et uteareal på ca. 7000 kvm.
– Med sine mer enn 40 år er dette er en av de markerte og tradisjonsrike bedriftene innen vår bransje, så dette gir oss stor regional slagkraft. Vi er også svært glade for at Rune Lysaker blir med oss videre. Hans erfaring og kompetanse blir viktig for Ferda fremover, sier Heggertveit.
Mysen Caravan har 15 ansatte.

Nødvendig strukturendring

-For oss er dette en veldig god løsning. Bransjen har vært preget av mange, små aktører, og den strukturendringen Ferda nå står i front for er riktig og nødvendig. Jeg har  tro på at markedet vil fortsette å vokse, og at profesjonalisering og effektivisering er nødvendig for å ta del i denne veksten, sier Lysaker.
-Han legger også vekt på at den valgte løsningen ble vurdert som den beste for de ansatte, og at den gir kontinuitet for kundene ved at virksomheten skal drives videre fra samme sted. I fjor hadde Mysen Caravan en samlet omsetning på rundt 84 millioner kroner.
– Mysen Caravan får en seriøs og kompetent eier, som også ligger i front med hensyn til den strukturendringen som er i gang innen caravanbransjen, med færre og større aktører, sier Lysaker.

Varsler videre ekspansjon

Ferda eies av Adolfsen Group og de tidligere eierne av Sørlandets Caravansenter, som deltok i kjedeetableringen fra oppstarten i fjor høst.
– Som forhandler er vi størst i Norge, målt i antall utsalgssteder og serviceverksteder. Denne posisjonen blir nå ytterligere styrket. Med kjededannelsen startet vi det som trolig vil bli en langsiktig strukturendring i bobil- og caravanbransjen, etter samme mønster som vi har sett i bilbransjen, sier Bengt Heggertveit.
Han varsler at målet for Ferda er å bli ledende i hele Norden.

Bobil-rekord

2017 ble et rekord-år for caravanbransjen, med salg av 3630 nye bobiler og 2883 campingvogner.
Beregnet totalbestand var ved årsskiftet om lag 170 000 enheter, fordelt på om lag 50000 bobiler og rundt regnet 120000 campingvogner.
– Utviklingen har fortsatt i samme spor også i år. Særlig høy er etterspørselen etter bobiler.
Ved utløpet av august lå antall nyregistreringer i 2018 rundt 14 prosent høyere enn i samme periode
i 2017. Camping på hjul er en ferieform som appellerer til mange, også blant nye og0 yngre kjøpergrupper, sier Bengt Heggertveit.

Kontaktpersoner:
Rune Lysaker, daglig leder i Mysen Caravan,
917 84 940
Bengt Heggertveit, konsernsjef i Ferda,
907 38 400