22.01.2021

Årets fakturering er blitt litt mer komplisert enn tidligere, da Stortinget i statsbudsjettet har vedtatt å ha redusert moms på 6 % årets seks første måneder og deretter 12 % de resterende seks måneder.

På første faktura som lyder på kr. 4.214 med forfall 25. januar 2021 er det derfor fakturert fire måneder med 6 % moms. For de av dere som hadde penger tilgode fra 2020 har jeg forsøkt å korrigere summen på girodelen manuelt, slik at dere ser hva dere skal betale ved forfall.

På faktura to som lyder på kr. 4.333 med forfall 21. februar er det fakturert to måneder med 6 % moms og to måneder med 12% moms. Denne fakturaen er skrevet ut på skjemaet "faktura uten giro", men er like fullt en faktura. Alle de nødvendige data for betaling finnes på fakturaen, og en liten forklaring på hvor på fakturaen du finner bankkontonummer, kid-nummer, forfallsdato og beløp å betale finner du her.

På siste faktura - termin 3 vil det da bli utfakturert fire måneder med 12 % moms.

Denne splittingen på ulike momssatser må dessverre skje da det er leveringstidspunktet og ikke faktureringstidspunktet som avgjør momssatsen. Størrelsen på den årlige leien vil som vanlig bli behandlet på årsmøtet den 14. februar 2021.

M.v.h.
Anne-Mari