Et historisk tilbakeblikk

Norsk Bobil og Caravan Club avd. Østfold.

Dykk i arkivet 1995

Et historisk tilbakeblikk på Norsk Bobil og Caravan Club. Avd. Østfold. Skrevet av Anne-Mari Nøkleby etter dykk i arkivet 01.11.2018

-Televerket skifter navn til Telenor.
-Et jordskjelv på 7.2 forårsaker store ødeleggelser og mer enn 5 000 mennesker mister livet i Kobe i Japan.
-Norges første nettavis ser dagens lys i Brønnøysund. Brønnøysunds Avis blir publisert på internett to dager før Dagbladet.
-Den norske fotballspilleren Mats Møller Dæhli blir født.
-Schengen-avtalen trer i kraft.
-Bjørn Dæhli vinner verdenscupen i langrenn for menn.
-Sirkusdirektøren Arne Otto Lorang Andersen – kjent som Arnardo dør 82 år gammel. Han trådte sine barnesko i Sarpsborg.
-Norge vinner Grand Prix finalen med sangen Nocturne av Secret Garden.
-Srebrenica-massakren finner sted.
-J.Simpson frifinnes for drapene på Nicole Brown Simpson og Ronald Goldman.

På årsmøtet møtte det skuffende kun 47 stemmeberettigede medlemmer. Til gjengjeld ble da møtet gjennomført på rekordkort tid. Medlemsmøte ble avholdt i Halden 4. april med presentasjon og besiktigelse av Langholmen Familiecamping. Halden kommune var til stede og sto for bevertningen, og var svært interessert i at medlemmer av avdelingen skulle fatte interesse for plassen.

Avdelingen arrangerte sikkerhetsdag hos Williams Caravan med tema BRANN, GASS og GASSVARSLING. Dette ble en realistisk øvelse hvor det ble «ofret» tre gamle campingvogner, og klubbens leder bidro også som sjåfør i en brennende bil – her snakker vi om livet som innsats. I tillegg hadde Biltilsynet stillet fartssimulator til rådighet. Dette er et tema som er like relevant i dag.

Et velkjent tema på årsmøtet var at det også den gang var vanskelig å besette alle verv – i festkomiteen var det kun ett par som var valgt etter årsmøtet, men det var ett par til som stilte på et senere tidspunkt. Festkomiteen var allikevel svært underbemannet.

Det ble tradisjonen tro avholdt juletrefest i januar, og rekefest i september. Begge arrangement trakk om lag 80 deltakere. Den planlagte medlemsfesten i mars ble avlyst p.g.a. manglende interesse blant medlemmene.

Vårtreffet på Sommarvik Fritidscenter i Årjäng ultimo april ble en kald, men hyggelig fornøyelse for de 16 ekvipasjene som slet seg fram i kulde og snø. Derfor ble det innført varm ertesuppe som velkomstmat, hvilket avdelingen har beholdt som tradisjon på sine treff. På høsttreffet på Gröna Backe, Ed i Sverige i september var det 30 vogner som deltok.

Vellykket stand på caravan-utstilling hos Brennes Auto i mars. Klubben hadde i tillegg til egen stand også kafeteria. Bransjen meldte om godt besøk og godt salg, og klubben vervet om lag 40 nye medlemmer.

Kjørekurs 3. mai ble gjennomført med bra oppslutning. På øvelses- og merkekjøring ultimo august var det seks deltakere som tok bronsjemerke og fire som tok gullmerker.

Teknisk komite har dette året kun bistått med telefonisk råd og veiledning.

ØstCar var gjennom en stor forandring. Redaktøren laget nå bladet på pc, og ønsket stoff på diskett i stedet for på papir. Dette ble en rasjonaliseringsgevinst for redaksjonen, men den gang som nå var det tidkrevende å få inn stoff.

Styret arrangerte for andre år på rad swing-kurs for medlemmene. 15 par deltok, og det var også denne gang kun lovord å høste for arrangementet.

Alle campingplasser hadde fullt belegg. På Nordneset var det fin stemning og godt samhold. Fra Rubingen meldes det også om godt samhold mellom de 90 beboerne på plassen og dugnadsånden er stor. Tradisjonen med hyggestund med kaffe og vafler for «de over 60» er opprettholdt. Listranda har fått ny asfalt i Nord, og alle vogner har fått egne strømmålere med 10 Amp. sikringer. Beboerne i Breibukta har på dugnad pyntet opp og sådd plen langs stranda.

1995 var et godt år for klubben, men aktivitetene var nok preget av at det var få til å dekke de ulike verv, og det var vanskelig å få medlemmene til å delta på de ulike arrangementene – dessverre.


 

Teksten under er kopiert inn som bilder fra siste papirutgave. -Neste runde vil bli i vanlig, god layout-kvalitet.

Skrevet av Anne-Mari Nøkleby: