Bowling kveld for NBCC avd Østfold

AVLYST grunnet for liten oppslutning

Opprinnelige datoer:

Onsdag 20. oktober 2021. Kl. 19:00.

Påmelding og betaling innen 10.10.2021