Signert årsmøteprotokoll 2021: (Last ned filen HER)

Siste - 22.01.2021: Årsmøtet er besluttet å gjennomføres digitalt!

Oppdatering 15.12.2020:
Grunnet smittesituasjonen har styret bestemt at Merker og Diplomer likevel kan ettersendes. Ta ev. kontakt med styret om dette er ønskelig!

 

Det innkalles til

ÅRSMØTE I NBCC avd. Østfold Søndag den 14.02.2021 kl. 16.00
Sted: Bøndernes Hus i Råde.

Det tas forbehold om endringer pga restriksjoner. (Krav om påmelding, se nederst)

Følg med her på ØstCar for oppdatert informasjon

Ved stor pågang vil møtet bli nettbasert, sjekk ostcar.no før du drar.

Dagsorden:
1             Åpning.
2             Godkjenning av dagsorden.
3             Valg av dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
4             Styrets beretning.
5             Revidert regnskap.
6             Innkomne forslag.
7             Budsjettforslag.
8             Valg.
9             Avslutning med utdeling av æresbebevisninger.

§ 9.2.4:  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senset 4 uker før  møtet holdes, d.v.s. innen 17.01.2021

§ 9.2.5:  Årsmøtedokumentene, (styrets beretning, innkomne forslag, budsjettforslag og valgkomitéens innstilling) skal være tilgjengelig minst to,2 uker før årsmøtet holdes. Dokumentene skal være tilgjengelige på vår internettside www.nocc.no/lokal/ostfold fra 31.01.2021.

§ 9.2.8:  Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemsskap på det tidspunkt årsmøtet holdes har adgang til møtet. Husk å ta med medlemskort.

§ 2.6:     Ved avstemming har de frammøtte én 1 stemme hver, dog begrenset til to 2 stemmer pr. medlemsskap.

§ 2.5:     Medlemsskapet omfatter begge ektefeller (samboere) og deres hjemmeboende barn under 21 år.

§ 2.11:   Nedre stemmerettsalder i NBCCs organer er 18 år.

§ 15:      VALG:  Forslag til kandidater som skal velges til vedtekstfestede verv i NBCCs styrende organer skal fremmes gjennom den respektive valgkomité. Dersom valgkomitéen ikke finner å kunne ta hensyn til forslaget, kan det fremmes som benkeforslag.  Benkeforslag kan også fremmes dersom valgkomitéen ikke har mottatt og heller ikke selv fremmer forslag til kandidater til verv.

Etter at den offisielle delen av årsmøtet er ferdig, vil det bli delt ut 10/25/30/35/40/50-års jubileumsmerker til de som ved utgangen av 2020 oppfyller kravene til merkene.
NB: Merker og diplomer blir ikke ettersendt.  !: Oppdatering 15.12.20: Grunnet smittesituasjonen har styret bestemt at Merker og Diplomer likevel KAN ettersendes. Ta ev. kontakt med styret om dette er ønskelig!

På grunn av coronarestriksjoner, vil det ikke bli servering i år.

Møtet vil bli holdt i den store salen med begrensing i antall deltagere som gjelder på det aktuelle tidspunkt. 

PS: Påmelding pr. mail til avd106@nocc.no innen 8/2-2021 – Vi må ha navn og telefonnr. til de som melder seg på, samt medlemsnummer.

Velkommen!
LISTRANDA FAMILIECAMPING

SØKNADS- OG OPPSIGELSESFRIST 15. JANUAR 2021

Søknad sendes på skjema som hentes på ostcar.noDe som står på venteliste må fornye sin søknad.

SKJEMAER OG ANNET OM LISTRANDA


 

GÅ TIL SIDEN FOR NEDLASTING AV INNKALLINGEN OG ALLE RELEVANTE DOKUMENTER (NBCC avd. ØSTFOLD)

 

Tidligere år:

2019:

Signert protokoll fra årsmøtet 2019:  (Last ned HER)