Den 09.11.22 ble det avholdt årsmøte i Region 11

Region 11 består av avdelingene Østfold, Follo, Øvre Romerike, Oslo, .Askim og Omegn og Borg.

På møtet ble følgende saker behandlet:

-Årsberetning
-Medlemsbudsjett, (Forventet medlemstall)
-Innkomne saker.
-Valg.

 

Valget gav følgende resultat:

 

Regionleder: Magne Storlien (avd. Askim og omegn) valgt for 2 (to) år.

 

Landsstyremedlemmer:

Liv Norum (Avd. Follo) valgt for 1 (ett) år.

Magne Storlien (avd. Askim og omegn) har ett år igjen.

 

Vara til landsstyret:

Jørgen Snoen ( avd. Borg)

 

Valgkomite: 

Ragnar Bjørntvedt (avd. Romerike) 1 (ett) år.

Kjell Almroth  (avd. Romerike) 1 (ett) år.

Marit Granaas (Avd. Borg)  1 (ett) år. (ny)

Vara:

Eli Gravem Hansen (avd. Oslo) 1(ett) år. (ny)

 

Alle avdelingene stiller med verter til regiontreffene, men vi mangler regiontreffverter fra Østfold, så det er veldig fint om noen kan melde sin interesse for å bli med. Det er en fin måte å bli kjent med medlemmer fra andre avdelinger også.