Avholdt årsmøte NBCC avd. Østfold 10.02.2020

Møtet gikk for seg i vanlige, hyggelige og omgjengelige former -og med rekordmange fremmøtte.

Foreløpig har ikke undertegnede noe tall men det ble fanget opp fra noen som har vært med en stund at det var lenge siden salen var så full som denne gang. Og det er positivt! 

(Klikk på bildene for fullt format!)

Avtroppende og påtroppende gjør seg klare til innsats..

De ivrigste er allerede på plass.. gjelder å sikre seg de faste setene.

Forberedelser under dyp konsentrasjon..

Registrering av alle fremmøte ble foretatt av Tone og Ivar

..og folk strømmet til..

Så allerede litt før syv..

..var det såkalt 'stinn brakke' )


 

Møteleder ble som alltid før Bjarne -som gjorde jobben med vanlig stø hånd på rattet

Beretning for 2019 ble opplest av Brit Bårdlistuen

Revidert regnskap ble så presentert av kasserer Anne-Mari. Regnskapet ble enstemmig godkjent -og man kunne gå videre til...

 KAFFE

-og en strekk på beina


 

Så etter ca 15 min kalte Bjarne troppene sammen igjen.

Og på agendaen sto det nå 

Det var kommet inn to forslag fra Vivian Sandvold. Det refereres til kommende møteprotokoll vedr. behandling av disse.

Anne-Mari presenterte så budsjettet for 2020. Også dette ble enstemmig godkjent.

Dermed var det tid for valg. Også det resultatet vil vises på kommende årsmøte-referat -men siden Om/Kontakt er oppdatert og viser årets styre og komiteer. 

Det siste punktet på agendaen var utdeling av diplom og utmerkelser. Først ut er diplom for 10 års medlemskap:


 

Deretter ble 25-års jubilantene hedret:


 

Arvid gratulerte og overrakte æresbevis til de som hadde bestått 'førerprøven'


 

Påtroppende leder Tone Bergum takket fin forgjenger for innsatsen med fine ord og gaver

Dagfinn takket protokollskriver Ellen Trondsen for kveldens innsats.


 

Navn og ev. andre detaljer som savnes her vil som nevnt fremkomme i protokollen senere. Dette er ment som en liten visuell oppsummering.

Tekst og foto: Ragnar Fredrik Johansen


07.04.2020: Noen flere stemnings-bilder fra Ivar Magnus Karlsen: