Litt fra Årsmøtet i NBCC avd. Østfold

Årsmøtet ble avholdt 11. feb. 2019 på Bøndernes Hus i Råde. Først skal det bemerkes at et formelt og fullstendig referat derfra kommer.. Dette er kun et lite innlegg -med bilder -som alltid refererer ganske bra der ordene ikke er riktig klare.

Det var godt fremmøte denne kvelden. Regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent. Ett innkommet forslag ble behandlet (forslaget ble forøvrig avvist, da det i h.h.t. vedtektene for NBCC ikke hørte hjemme under saker som skal behandles av årsmøtet) -og det ble som vanlig utdelt diplomer og utmerkelser for lange og trofaste medlemskap samt ekstra innsats for klubben. Vår utmerkede leder mottok Det Edle Drag i bronse!

Selv om en hardt arbeidende valg-komité ikke hadde klart å fylle listen fikk vi likevel med oss nye kandidater til styret -samt lokket noen gamle travere til videre innsats! Dermed gikk også den kabalen til sist opp! -noe vi er svært glade for.

 

Tekst: Ragnar F - Brit B / Bilder: Brit B og Ivar M

Stødige sjåfører fikk tildelt gullmerker for ferdighetskjøring med campingvogn.

Bjarne Jacobsen fikk utdelt kruset som ”Årets Ildsjel” for sin mangeårige innsats som redaktør i ”Østcar”

Elin-Marie Berg gikk ut av styret og ble takket av for sin innsats gjennom mange år.

Ridderkollegiet overrekker ”Det Gyldne Drag” i bronse til Dagfinn Pedersen.

Ellen Trondsen tok seg av referatet fra møtet og får blomster-takk for det.

Gunn-Tori Fjelstad Olsen fikk blomster som takk for sin innsats som leder i valgkomitéen

Og vi hadde medlemmer som ble hedret med diplom og merke...

-etter å ha vært medlemmer i henholdsvis 10, 25, 30 og 40 år.


 

(Klikk på bildene under for å se alle i fullt format / lysbilder)