Listranda Familiecamping feirer 30 år som NBCC Østfolds perle av en fastliggerplass. Beboere på L F dekker ca. 1/3 av NBCC Østfolds medlemsmasse. Verdt å merke seg det.

09. juli ble årlig allmannamøte med påfølgende jubileums-servering avholdt -samt sommerfest senere på ettermiddag og kveld. Været var strålende og oppslutning bra til begge arrangementer.

Allmannamøtet startet 13:00 sharp -og de fleste var på plass i god tid før det.

 

Tekst og bilder
Ragnar Fredrik Johansen
-Red-

Plasskomiteen er på plass.
Det påpekes at formelt og utfyllende referat fra møtet kommer senere fra hun som allerede er i gang med skrivingen som vi ser. Dette er kun en bilde-reportasje fra red.

Ellen Trondsen ble valgt til ordstyrer. Med klar tale og et smittende godt humør..

..holdt hun forsamlingen i ånde. Stemmen brast da hun forsøkte å erstatte høyttaleranlegget uten mikrofon men hun tok seg kjapt inn med en slurk vann.

Ronny Helstad er ny plass-sjef av året. Men ny camper er han ikke så han hadde godt grunnlag for sine rosende ord om L F sammenlignet med steder han tidligere har besøkt. Men han påpekte at alle må dra lasset sammen for å beholde idyll og holde oss innenfor regelverket. Han oppmuntret til å sette seg godt inn i nettopp dette. Viktig å sjekke og søke før man gjør ev. endringer og slikt. Enkelte er også noe for tunge på gasspedalen gjennom plassen -det er fy fy!

Ronny nevnte også at det ikke alltid er lett å legge til rette for hyggelige aktiviteter. Kommunen er visst ikke overbegeistret over den flotte nye botsja-banens beliggenhet. Håpet er at 'det går seg til'...

Sekretær Wenche Elisabeth​ Knaldstad la frem årsberetningen.

Nina Jensen leder Barne-/Ungdoms-komitéen og leste dennes beretning.

Kasserer i NBCC Ø Anne-Mari Nøkleby ivaretar som kjent Listrandas økonomi på samme stødige måte som hun alltid gjør -og redegjorde for denne.

Avtroppende plass-sjef Fred og område-sjef Jim får sine velfortjente blomster for innsatsen.

Avslutningsvis ble valg gjennomført. Noe som gikk svært greit men man merket seg at mange tar vervene sine kun ett år av gangen. Noe som forteller oss at valgkomiteen ikke har hatt en enkel jobb likevel.

Blant innkomne forslag registrerer vi at det skal komme såpe og tørkepapir på servicebyggene igjen. Noe som absolutt ble bifalt.

Som nevnt -fyldig referat kommer. Nå ble det kaker og drikke -og senere -FEST:

Nevnte vi at Listranda Familiecamping ligger idyllisk til?..) -Utsikt fra fest-området hvor folk etter hvert begynner å innfinne seg..

Mat og drikke må til før ytterligere forfriskninger..

..så kommer stemningen helt av seg selv.. -før dansegruppa Kicking Boots Moss løfter den ytterligere.

Resten av kvelden sto beboerne selv for med dans og moro til de sene timer...

All honnør til festkomiteen for stor jobb med et hyggelig arrangement.