Allmannamøte på Listranda Familiecamping 10.07.2021 

En kort og enkel oppsummering og stemningsrapport.

Lørdag 10.juli var regntung fra morgenen av. Undertegnede satt inne og hørte dråpene tromme taktfast på vogntaket og lurte på hvordan årets allmannamøte skulle avholdes -eller i verste fall OM det skulle avholdes. Men jammen så ikke høyere makter i nåde til oss -og stoppet regnet nesten like før møtet!

Her rigger sittende styre seg til -på vått underlag men hvert fall uten å måtte pese med paraplyer etc...

Det samme gjaldt fremmøtte beboere. Været satte nok en viss demper på oppmøtet..

Dagens ordstyrer var Ellen Trondsen -som ledet det hele med både humør og balansert fasthet )

Nina Jensen refererer fra arbeidet til barn -og ungdomsgruppa

Anne-Mari Nøkleby redegjør i korte trekk for plassens økonomi. Et spesielt viktige punkt kom frem -at Vipps kun brukes til mindre innbetalinger som nøkkelkort etc. -og at man skriver HVA betalingen gjelder. Vipps skal IKKE brukes til fakturaer på leie og slikt. Fordi banken trekker prosent-gebyr.
Ellers var som alltid det økonomiske under sedvanlig stålkontroll.

Årsberetning ble opplest av Wenche Knaldstad.

Så var tiden kommet til påskjønnelser. Blomster fikk avtroppende Per Dahl og ordstyrer Ellen.

Ingen hemmelighet at valgkomiteen i år hadde en tøff oppgave idet flere i styret ikke ønsket gjenvalg. Likevel fikk de halt det hele vel i havn. Områdesjefer ble erstattet og ny plass-sjef tiltrer. Vi ønsker Ronny Helstad velkommen som leder!

3 blide profiler her 🙂 -Fra venstre Ronny påtroppende -og 2 områdesjefer som gir seg. Wenche Knaldstad hjalp til med å gå på nok ett år som sekretær.

Et fullstendig referat med alle navn og detaljer vil bli tilgjengelig senere selvsagt! Dette var bare en uformell liten rapport..

Det konkluderes med et fruktbart, smidig og gemyttlig møte -som alltid.

Ragnar Fredrik Johansen - Red.