Allmannamøte Listranda Familiecamping 2020

En uformell oppsummering.. IKKE et referat!

Det årlige allmannamøte på Listranda Familiecamping ble avholdt 11.07.2020 -i strålende vær -og med engasjement og entusiasme som alltid preger beboere på flotte Listranda.

Plasskomiteen forbereder..

..mens beboere rigger seg til i det fine været.

Alle pletter og kroker ble tatt i bruk..

..for ikke å samles alle på ett sted....

Plass-sjef  Fred Olsen åpnet møte med å ønske alle velkommen og introdusere dagen ordstyrer..

-en oppgave Ellen Trondsen gjennomførte stødig og myndig -men også med en passende porsjon underholdende innslag innimellom 🙂

Wenche Knaldstad leste opp beretningen

Leder av Barne/Ungdomskomiteen -Nina Jensen
-redegjorde for dennes aktiviteter og planer..

En representant fra vår unge garde hadde et vel-formulert og interessant innlegg vedr. ungdommens behov..

-og etterlyste kort referert en noe større forståelse når de var sammen -samt en mer moderat måte å bli konfrontert på de gangene vi 'klager'på dem og synes de er høylytte. Hun mente de fikk en del uberettiget kritikk når de kun satt og hadde det hyggelig.
Det ble konkludert med at vi må alle vise den respekt vi fortjener begge veier. Det handler om gjensidig hensyn og at vi alle må se litt på hvor snevre eller vide grenser vi har for hverandre.

Også de firbente var gjenstand for diskusjon. De kan ofte være ganske engasjerte med sine voff over lengre tid -noe som kan være til sjenanse for mange. Vi må huske å ikke la dem være alene over lengre tid -noe denne representanten var veldig enig i!

Så var det litt økonomi.. Anne-Mari påpekte at regnskapet allerede var gjennomgått og godkjent på årsmøtet til NBCC Østfold i februar. Hun redegjorde dermed kort for noen nøkkeltall. Hun nevnte også viktigheten av at vi møter på årsmøtene i februar -da det er der alt blir vedtatt og bestemt!

Bjarne Jacobsen var den eneste som hadde sendt inn bemerkninger og forslag. Disse gikk i korthet ut på fremkommelighet, parkering; alle de store steinene som er utplassert -avvikling av gjesteplasser -samt fremgang vedr. wifi og nye sanitæranlegg.

Plasskomiteen redegjorde for en del punkter samt leste opp sin innstilling. Covid 19 situasjonen har krevd fokus andre steder enn planlagt -dermed har planer og prosjekter måttet skyves på. Området nederst ved stranden -der det er sperringer og steiner -er det grunneier som rår over.

Når det gjelder gjesteplasser avvikles disse da området egentlig er utenfor Listranda camping som er regulert for et maks antall plasser. Plasskomiteens avgjørelse er dermed basert på å justere inn plassen i tråd med denne reguleringen. (NBCC avd. Østfold har tidligere fremmet ønske om at gjesteplassene burde være tilgjengelige for en bredere del av medlemsmassen).

Bjarne mente avslutningsvis at det burde vært informert tidligere om beslutningene om å forskyve planene om utbygging etc. Han trakk dermed sitt forslag da både ham og vi har forståelse for plasskomiteens arbeidsmengde og prioriteringer i krevende tider.

Per Dahl tok for seg det med elektriske installasjoner -på godt og vondt. Det oppdages stadig altfor gamle kabler fra skaper til vogner -samt opplegg som ikke er godkjent etter forskrifter -og i verste fall direkte brannfarlig. Han viste frem et særdeles grotesk eksempel på hvor ille det kan se ut.

Det anmodes om at alle sjekker sitt opplegg og bytter ut gammelt og / eller utrygge installasjoner -med nytt og riktig materiell.

I alt alvoret kom det også artige bemerkninger som fikk smilet frem...:)...

Kjetil Eriksen fra valgkomiteen redegjorde i hovedsak for gjenvalg av plass-sjef Fred Olsen -som denne gang ønsket kun ett år forlengelse. Fred ble gjenvalgt på de premisser.

På slutten belyste Fred O et nytt problem; netthets. Det oppleves at enkelte bruker nettet / sosiale media til å kritisere styret / områdesjefer -på en svært uakseptabel måte. Muntlige advarsler er allerede blitt gitt og det ble gjort klart at slikt ville bli tatt strengt hånd om i fremtiden...

Et langt men godt møte (som for noen ble i lengste laget 🙂 ble avsluttet etter ett par timers tid.

 

 

Som nevnt øverst er dette innlegg kun en overfladisk oppsummering ut av hodet til undertegnede! Formell og korrekt referat fra allmannamøtet vil bli tilgjengelig senere. 

Tekst og foto
Ragnar Fredrik Johansen
Red.